SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


GEBE KALMA,SPERM ARTTIRICI YYYECEKLER VB

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <1 121314
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
tuanaöykü Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 10-Mayis-2011
Konum: Ankara
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2838
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti tuanaöykü Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Haziran-2011 Saat 03:54
gel sen bunlary benim koci?e söle bebek?in olmasy için ?unu yapalym desem hemen atlyyo niye ne gerek var fi?ek gibiyim ben ma?allah dio :)
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 04-Ocak-2012 Saat 07:18
güncel....
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Aralik-2013 Saat 11:04
Guncel..
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 14-Kasim-2018 Saat 12:33
Orjinal mesaji gonderen belma belma yazdi:

Yngilizcesi “carob” ise de, genelde “St.Johns Bread” olarak bilinir. Almanca’sy da “johannisbrot” dur. Her iki lisanda da “Yakup Peygamberin Ekme?i" anlamyna gelir. Yakup peygamberin çölde ekmek yerine tüketti?i bir meyvedir. Yakla?yk 5000 yyldan beri bilinmektedir.

Birkaç yüzyyl öncesine kadar ?eker yerine veya yapylan tatlylarda a?yrlykly olarak harnup kullanylyrdy. Günümüzdeki beyaz ?eker üretiminin ba?lamasy ile bu kültür ve bu sa?lykly beslenme yapysy yok olmu?tur. Harnup a?acy ilk 15 yyl hiç meyve vermeyen bir a?açtyr. Yeti?kin bir a?aç 1000 kiloya kadar meyve verebilmektedir.

Yyllar içerisinde insanlar harnupun beslenmedeki önemini unuttular. Çe?it çe?it hazyr besinler tüm süpermarketlerde insanyn hizmetine sunulurken, tabii (do?al) beslenme gelenekleri ve aly?kanlyklary da yava? yava? ortadan kalkyyor... Son bir kaç yyldan beri tekrar eskiye dönü? yollary aranmaya ba?landy... Avrupa’da “reformhaus” veya “bioladen” ady altyndaki marketlerde zirai ilaç ve suni gübre kullanylmadan yeti?tirilen meyve ve sebzeler ayrycalykly olarak satylyyor. Hem de nerede ise gösteri?li sebze ve meyvelerin iki katy fiyatyna... Bizde de durum pek farkly de?il. Ayny ?ekilde, kepe?ini içeren pirinç, normal pirinç fiyatynyn hemen hemen iki buçuk misli fiyatla satylyyor. Halk pazarlaryna giden insanlarymyz satyn alacaklary sebzenin yayla sebzesi olup olmady?yny sorup öyle alyyor. Onlaryn “yayla”dan kasteddikleri, hormonsuz sebze. Yoksa, sebzenin gerçekte yüksek yaylalarda yeti?mi? olmasy de?il aranan...

Keçiboynuzunun en önemli özelli?i nefes darly?yna kar?y oldukça etkili olmasydyr. Keçiboynuzunun nefes darly?yna kar?y etkili olan etkin maddesi hemen hemen ba?ka hiçbir bitkide bulunmamaktadyr. Bu etkin madde ayny zamanda bazy alerjik astym rahatsyzlyklarynda öylesine etkilidir ki; derhal sonuç almak mümkün olabilmektedir. Ayryca alerjinin neden oldu?u nefes darly?y problemlerinde büyük bir ba?aryyla uygulanabilir.

Kortizon tedavisinden ba?ka çare bulamayan, alerjik nefes darly?y çeken ve yylyn belli mevsimlerinde öksürük krizlerinin nedenli ?iddetli oldu?unu anlatan bir çok insanyn, Keçiboynuzunu kullanmaya ba?ladyktan daha hemen ertesi gün rahatlamaya ba?ladyklary gözlemlenmektedir.

Guatr rahatsyzly?yndan dolayy nefes darly?y çekenler de olumlu sonuçlar aldyklaryny belirtmi?lerdir.

Keçiboynuzunun içerdi?i gallik asit insan sa?ly?y üzerinde çok yönlü özellikleri olan bir maddedir. Bu maddenin, bu özelliklerini artyran ve takviye eden keçiboynuzunda bulunan promotor maddelerdir.

Sa?ly?ymyz için keçiboynuzunun faydalary sayylamayacak kadar çoktur. Bu faydalaryndan bir kysmy ?öyledir:

A?ry kesici, Alerjiye kar?y, Astyma kar?y, Bakteri yok edici, Bron?ite kar?y, Kansere kar?y, Karaci?eri toksinden aryndyrycy, Serbest radikalleri yok edici, Ba?y?yklyk sistemini güçlendirici, Mikroplara kar?y, Antiseptik, Kansere kar?y koruyucu, ishale ve kabyzly?a kar?y, Nitrozamin yok edici, Bron? geni?letici , Çocuk felçine kar?y. Ayryca gyda maddelerinde E410 ile gösterilen kyvam artyrycy katky maddesi olarak kullanylyr.

Keçiboynuzu ve çekirdekleri ö?ütülerek sütle ve balla sütlü kahve veya nest kafe pi?irir gibi pi?irilerek veya pekmez yapylarak tüketilebilir.

Akci?er ödemine kar?y keçiboynuzunun deste?i bulunmaz bir imkandyr. Balgam söktürücü gücü ve astyma kar?y olan tedavi edici gücü çok fazladyr. Sigara içenler keçiboynuzuna ba?ladyktan bir iki gün sonra nasyl balgam çykardyklaryny hayretle gözleyeceklerdir.

Keçiboynuzu, insanly?yn korkulu rüyasy akci?er kanserini %90 oranynda önleme gücüne sahiptir. Özellikle sigara içen insanlarda akci?er kanserine yakalanma riskinin ne kadar yüksek oldu?u, bu konuyla ilgili hemen her klinik deneyde ortaya konmaktadyr. Keçiboynuzunun bu koruyucu özelli?i Allah’yn insanlara olan bir lütfudur.

Biir insanyn kendi kendine (sa?ly?y açysyndan) verebilece?i en büyük zarar; sigara içmesidir. Unutmayynyz ki, sigara içmek sadece akci?er kanserine yakalanma riskini artyrmyyor, genel olarak insan sa?ly?yny olumsuz etkileyen zararly bir aly?kanlyktyr.

Keçiboynuzu akci?er kanserini önleyen mükemmel bir meyvedir. Ancak, akci?er kanserine yakalanmy? olanlar için tedavi etme gücü çok zayyftyr. Bir bitkinin hastaly?y önleyici özelli?i ile hastaly?y tedavi etme özellikleri birbirlerinden farkly ?eylerdir. Keçiboynuzunun akci?er kanserini tedavi etmekteki gücünü artyrycy farkly etkin maddeler içeren ikinci bir bitkiye ihtiyaç vardyr. Bu ikinci takviye bitki kyrmyzy turptur.

Keçiboynuzunda kolestrol bulunmamasy ayry bir avantajdyr. Kaffein ve theobromine içermedi?i içinde tansiyon problemi olanlaryn rahatlykla kullanabilecekleri bir bitkidir. Fosfor ve kalsiyum bakymyndan zengindir. Bu nedenle osteoporoz rahatsyzly?y olanlara kalsiyum ihtiyaçlarynyn kar?ylanmasynda çok iyi bir destekleyicidir.

KEÇYBOYNUZU (HARNUP) PEKMEZY

Faydalary:

1. Kalsiyum bakymyndan çok zengindir (sütün 3 katy)

2. Yçindeki E vitamini sayesinde; öksürü?e, gribe, kemik erimesine ve kansyzly?a iyi gelir

3. Balgam söktürür,gö?sü yumu?atyr,bron?lary açar, sigara tiryakileri için faydalydyr ve nefes darly?yna oldukça etkilidir.(Alerjik nefes darly?y çekenlere ysrarla keçiboynuzu pekmezi tavsiye edilir.)

4. Yüksek ham selüloz etkisi ile ba?yrsak rahatsyzlyklaryna ve gastrite etkilidir. Mide ve ba?yrsak gazlaryny dy?ary atarak mide ?i?kinli?ini giderir Ba?yrsak kurdu, tenya, solucan gibi ba?yrsak parazitlerini temizler. Mideye kuvvet verir.

5. Yüksek mineral ve vitamin içeri?i ile de di? ve di? etleri üzerinde çok olumlu etkileri vardyr.

6. Yüksek do?al ?ekerler , zengin mineraller (özellikle çinko) ve vitaminler (A , B , B2, B3, D) içeri?i dolayysyyla do?al güç ve besin kayna?ydyr.

7. Yüksek sodyum ve potasyum içeri?i sayesinde tansiyon, karaci?er ve akci?er üzerine çok yararly etkileri bulunmaktadyr. Kanyn zehirli maddelerini temizler.

8. Ynsanly?yn korkulu rüyasy akci?er kanserini %90 oranynda önleme gücüne sahiptir.

9. Kalbe faydalydyr, kalp çarpyntysyny önler

10. Ynsan vücuduna giren radyasyonu dy?ary atar.

11. Dogal bir dopingdir

Keçiboynuzu ayny zamanda sperm sayysyny artyran özelli?ede sahiptir. Aktif sperm sayysy az olan ve az sperm sayysyndan dolayy çocu?u olmama riski yüksek baba adaylarynyn kullanmasynda büyük fayda vardyr. Keçiboynuzu kürünü kullananlar sperm sayylarynyn nasyl arty? gösterdi?ini hayretle göreceklerdir.

Yktidarsyzly?a kar?y çözüm keçiboynuzudur. Yktidarsyzlyk çeken erkeklerin hiç çekinmeden kullanabilecekleri keçiboynuzu kürü, iktidarsyzly?a kar?y mükemmel bir çözümdür. Herhangi bir yan tesir olmayan bu uygulama iktidarsyzlyk ?ikayetleri olan erkekler için mükemmel bir yardymcydyr. Yktidarsyzly?a kar?y eczanelerde satylan, 2000 yylynyn bu konudaki en büyük bulu?laryndan biri sayylan viagraâ (sildenafil citrate) ile mukayese kabul edilemiyecek özellikleri vardyr. Viagra’nyn bir çok yan tesiri vardyr. Özellikle kalp rahatsyzly?y olanlaryn kullanmamasy gereken bir ilaçtyr
.

Keçiboynuzu kürünün viagra’dan üstün taraflary

1. Keçiboynuzunun herhangi bir yan tesiri yoktur.

2. Hem besleyici hem de besin de?eri olan keçiboynuzudur

3. Astym, alerjik astym, alerjik nefes darly?y, akci?er kanserini önleyici,

4. Akci?er ödemini yok edici ve sperm sayysyny artyrycy ve balgam söktürücü olarak olumlu özellikleri vardyr. Viagra’da bu özellikler yoktur.

Keçiboynuzu kürü erkeklerin iktidarsyzly?yna kar?y bir gecelik çözümler yerine, tedavi edici ve de kalycy çözüm getirmektedir. Keçiboynuzu kürü uygulanmaya ba?ladyktan 4-5 gün sonra etkisini göstermeye ve cinsel hayaty dengelemeye ba?lar. E?er uzun zamandan beri iktidarsyzlyk çekiliyor ise bir haftadan itibaren etkisini göstermeye ba?lar.

Keçiboynuzunda kolestrol bulunmamasy ayry bir avantajdyr. Kaffein ve theobromine içermedi?i için de tansiyon problemi olanlaryn rahatlykla uygulayabilecekleri bir kürdür. Fosfor ve kalsiyum bakymyndan zengindir. Bu nedenle osteoporoz rahatsyzly?y olanlara kalsiyum ihtiyaçlarynyn kar?ylanmasynda çok iyi bir desdekleyicidir.

Daha çabuk sonuç alyrym diye kesinlikle abartarak kullanmayynyz. Uygulama sürelerine ve miktarlaryna kesin olarak uyunuz. Do?a bir denge, nizam ve kural üzerine kuruludur ve de belirli kurallara göre çaly?maktadyr. Ynsan da, do?anyn bir parçasy oldu?una göre, insan vücudu da ayny ?ekilde belirli dengeler çerçevesinde çaly?maktadyr. Y?te, günümüzde bilim adamlary ekolojik dengeden, biyolojik dengeden ve de daha bir çok dengelerden bahsetmekteler ve bu dengelerin bozulmasy durumunda dünyamyzy nedenli büyük felaketlerin bekledi?ini vurgulamaktadyrlar. Örne?in, demir. Demir, insan vücudu için hayati önem ta?yyan bir maddedir. Demirin eksikli?ide, fazlaly?yda insan vücudu için zararlydyr. Bazy insanlar vitaminlerin çok faydaly olduklaryna inandyklaryndan dolayy vitamin haplaryny fazla fazla kullanyrlar. Çünki, fazlasynyn insan vücuduna zarar vermedi?ini zannederler. Unutmayynyzki, vitaminlerin eksikli?i sa?ly?ymyz açysyndan hayati önem ta?yrlarken, fazlasy da vücudumuza zarar verirler. Ayny ?ekilde size önerilen bitkileri de belirtildikleri ?ekilde kullanmak gerekir. Fazla kullanarak daha çabuk sa?ly?yma kavu?urum diye dü?ünmek yanly?tyr.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <1 121314
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +