SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


GÜNLÜK BURÇ YORUMLARINIZ....:)

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <123
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Subat-2014 Saat 23:49

8 ?ubat 2014 günlük burç yorumlary

Hyzly bir hafta sonu ba?lyyor. Yanly? anlamalardan korunmanyz yararynyza olur. Astroloji Uzmany Asude Argun'un günlük burç yorumlary Pudra.com'da!

 
astroloji burc toplu coklu mkl
Yükselen burcunuza göre okumanyzy tavsiye ederiz.

Koç burçlary ve yükseleni Koç olanlar:
(21 Mart - 19 Nisan)
Yakyn çevrenizdeki hareketlilik sizi canlandyracak, heveslendirecek. Telefon, ve internetle ileti?im hyzynyz artacak. Yeni bilgiler almaya açyksynyz. Ancak yanly? anlamalara engel olmak için abartydan uzak olmalysynyz. Mesajlarynyza, ifadelerinize daha dikkat etmelisiniz.

Bo?a burçlary ve yükseleni Bo?a olanlar:
(20 Nisan - 20 Mayys)
Gün içinde paranyzla, bütçenizle ilgili geli?meler olabilir. Sahip oldu?unuz de?erleri korumak ve büyütmek için hareket edebilirsiniz. Hyrsynyzy, isteklerinizi abartmamalysynyz. Kendinize biçti?iniz de?eri sorgulayabilirsiniz. Kaynaklarynyzy kontrol ederek, güven ihtiyacynyzy giderebilirsiniz.

Ykizler burçlary ve yükseleni Ykizler olanlar:
(21 Mayys - 20 Haziran)
Ön planda olmak, kendinizi göstermek için bugün uygun ?artlar var. Yeteneklerinizi sergilemekten çekinmeyebilirsiniz. Ki?isel bakymynyz, görünümünüzle ilgili de?i?ikliklere gidebilirsiniz. Duygusal ini?, çyky?lara açyk oldu?unuz için, kararly olmaya özen göstermeli, ancak inat etmemelisiniz.

Yengeç burçlary ve yükseleni Yengeç olanlar:
(21 Haziran - 22 Temmuz)
Kendinizi synyrlanmy?, kystyrylmy?, hapsedilmi? hissedebilirsiniz. Ne kadar iyimser enerjiyle hareket etseniz de, i?lerin istedi?iniz gibi gitmedi?ini görebilirsiniz. ?artlara teslim olmaly, aky?yna byrakmalysynyz. Dinlenmek, yalnyz kalyp kendinizi sorgulamak için uygun bir günde bulunuyorsunuz.

Aslan burçlary ve yükseleni Aslan olanlar:
(23 Temmuz - 22 A?ustos)
Y?iniz, kariyerinizden elde etti?iniz gelirleri gözden geçirebilirsiniz. Gelecek günlere ili?kin planlar yapabilir, ajandanyzy gözden geçirebilirsiniz. Y?yerinde yönetti?iniz bir grup varsa üstünde dü?ünmeniz gereken konular olabilir. Fyrsat buldu?unuzda arkada?lar ya da sosyal gruplar içinde yer almaktan mutlu olacaksynyz.

Ba?ak burçlary ve yükseleni Ba?ak olanlar:
(23 A?ustos - 22 Eylül)
Y?iniz, toplumsal statünüz bugünde ön planda olacak. Fyrsatlary kaçyrmamaly, ancak abartydan uzak olmalysynyz. Üstlerinizle, müdürlerinizle, patronlarynyzla birlikte olabilirsiniz. Hedeflerinizi gözden geçirip, iyimser ve enerjik bir biçimde hareket edebilirsiniz.

Terazi burçlary ve yükseleni Terazi olanlar:
(23 Eylül - 22 Ekim)
Dini konular, inançlar, ahlaki de?erlere yakyn oldu?unuz bir gündesiniz. Do?ru ile yanly?y ayyrma kapasiteniz artacak. Daha yüksek bir bilinçle, daha iyimser bir ?ekilde olaylara bakabilirsiniz. Hayatyn büyük bir deneyim oldu?unu hissedebilirsiniz. Bu deneyimi ö?renme iste?iniz artacak.

Akrep burçlary ve yükseleni Akrep olanlar:
(23 Ekim - 21 Kasym)
Bazy ortakla?a konulardaki syrlarla u?ra?abilirsiniz. E?inizle aranyzdaki çekim gücü artacak. Ba?kalarynyn de?erleri hakkynda yo?unla?abilirsiniz. Dedektiflik gibi davranabilirsiniz. Psi?ik güçleriniz artacak. Ölüm ötesi konularla, metafizik temalarla ilgilenebilirsiniz. Okült ilimler ilginizi çekebilir.

Yay burçlary ve yükseleni Yay olanlar:
(22 Kasym - 20 Aralyk)
Rakiplerinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Kontratlar, sözle?meler üzerinde çaly?abilirsiniz. Ancak imza atmak için acele etmemelisiniz. Tanydyklarynyzla beraber olabilirsiniz. Kar?ynyzdakilerle ortakla?a hareket edebilirsiniz. Dany?manlyk almak için uygun bir gündesiniz.

O?lak burçlary ve yükseleni O?lak olanlar:
(21 Aralyk - 19 Ocak)
Günlük ya?amynyzyn hareketlili?i ve rutin i?lerinizin birbirine girmesiyle u?ra?abilirsiniz. Kendinizi oldukça iyimser hissetseniz de, sa?ly?ynyza dikkat etmelisiniz. Detay gereken konular, hizmet içeren alanlarda çaly?abilirsiniz. Çaly?anlarla ili?kileriniz artacak.

Kova burçlary ve yükseleni Kova olanlar:
(20 Ocak - 18 ?ubat)
Spekülasyona açyk bir günde bulunmaktasynyz. Abartyly hareketlerden ve risk almaktan kaçynmalysynyz. Yary?malara, kumara, spora ya da hobilere yönelmek isteyebilirsiniz. Sevgi alma ve verme kapasiteniz artacak. Yaratycyly?ynyzyn, sanatsally?ynyzyn öne çykaca?y bir gündesiniz.

Balyk burçlary ve yükseleni Balyk olanlar:
(19 ?ubat - 20 Mart)
Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek sizi erken çocukluk yyllarynyza götürebilir. Özünüze, bilinçaltynyza inmek isteyebilirsiniz. Anneniz, babanyzla ilgilenebilirsiniz. Eviniz, güvenli?iniz önem kazanacak. Gayrimenkuller üzerinde durabilirsiniz. Toprakla ilgilenmek iyi gelecek.

Astroloji Uzmany Asude Argun
Basa don
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Subat-2014 Saat 23:50

9 ?ubat 2014 günlük burç yorumlary

Destek alaca?ynyz güzel bir pazar günü sizi bekliyor. Astroloji Uzmany Asude Argun'un günlük burç yorumlary Pudra.com'da!

 
astroloji burc toplu coklu mkl
Türkiye saatine göre pazar 23.09 ile pazartesi 08.33 saatleri arasynda ‘Ay Bo?lukta’ kalacak. Ay’yn açysyz kalaca?y bu saatlerde, yeni giri?imlerinizin de bo?a dü?memesi için acele etmemelisiniz.

Yükselen burcunuza göre okumanyzy tavsiye ederiz.

Koç burçlary ve yükseleni Koç olanlar:
(21 Mart - 19 Nisan)
Yakyn çevrenizdeki hareketlilik sizi canlandyracak, heveslendirecek. Telefon, ve internetle ileti?im hyzynyz artacak. Yeni bilgiler almaya açyksynyz. Ancak yanly? anlamalara engel olmak için abartydan uzak olmalysynyz. Mesajlarynyza, ifadelerinize daha dikkat etmelisiniz.

Bo?a burçlary ve yükseleni Bo?a olanlar:
(20 Nisan - 20 Mayys)
Gün içinde paranyzla, bütçenizle ilgili geli?meler olabilir. Sahip oldu?unuz de?erleri korumak ve büyütmek için hareket edebilirsiniz. Hyrsynyzy, isteklerinizi abartmamalysynyz. Kendinize biçti?iniz de?eri sorgulayabilirsiniz. Kaynaklarynyzy kontrol ederek, güven ihtiyacynyzy giderebilirsiniz.

Ykizler burçlary ve yükseleni Ykizler olanlar:
(21 Mayys - 20 Haziran)
Ön planda olmak, kendinizi göstermek için bugün uygun ?artlar var. Yeteneklerinizi sergilemekten çekinmeyebilirsiniz. Ki?isel bakymynyz, görünümünüzle ilgili de?i?ikliklere gidebilirsiniz. Duygusal ini?, çyky?lara açyk oldu?unuz için, kararly olmaya özen göstermeli, ancak inat etmemelisiniz.

Yengeç burçlary ve yükseleni Yengeç olanlar:
(21 Haziran - 22 Temmuz)
Kendinizi synyrlanmy?, kystyrylmy?, hapsedilmi? hissedebilirsiniz. Ne kadar iyimser enerjiyle hareket etseniz de, i?lerin istedi?iniz gibi gitmedi?ini görebilirsiniz. ?artlara teslim olmaly, aky?yna byrakmalysynyz. Dinlenmek, yalnyz kalyp kendinizi sorgulamak için uygun bir günde bulunuyorsunuz.

Aslan burçlary ve yükseleni Aslan olanlar:
(23 Temmuz - 22 A?ustos)
Y?iniz, kariyerinizden elde etti?iniz gelirleri gözden geçirebilirsiniz. Gelecek günlere ili?kin planlar yapabilir, ajandanyzy gözden geçirebilirsiniz. Y?yerinde yönetti?iniz bir grup varsa üstünde dü?ünmeniz gereken konular olabilir. Fyrsat buldu?unuzda arkada?lar ya da sosyal gruplar içinde yer almaktan mutlu olacaksynyz.

Ba?ak burçlary ve yükseleni Ba?ak olanlar:
(23 A?ustos - 22 Eylül)
Y?iniz, toplumsal statünüz bugünde ön planda olacak. Fyrsatlary kaçyrmamaly, ancak abartydan uzak olmalysynyz. Üstlerinizle, müdürlerinizle, patronlarynyzla birlikte olabilirsiniz. Hedeflerinizi gözden geçirip, iyimser ve enerjik bir biçimde hareket edebilirsiniz.

Terazi burçlary ve yükseleni Terazi olanlar:
(23 Eylül - 22 Ekim)
Dini konular, inançlar, ahlaki de?erlere yakyn oldu?unuz bir gündesiniz. Do?ru ile yanly?y ayyrma kapasiteniz artacak. Daha yüksek bir bilinçle, daha iyimser bir ?ekilde olaylara bakabilirsiniz. Hayatyn büyük bir deneyim oldu?unu hissedebilirsiniz. Bu deneyimi ö?renme iste?iniz artacak.

Akrep burçlary ve yükseleni Akrep olanlar:
(23 Ekim - 21 Kasym)
Bazy ortakla?a konulardaki syrlarla u?ra?abilirsiniz. E?inizle aranyzdaki çekim gücü artacak. Ba?kalarynyn de?erleri hakkynda yo?unla?abilirsiniz. Dedektiflik gibi davranabilirsiniz. Psi?ik güçleriniz artacak. Ölüm ötesi konularla, metafizik temalarla ilgilenebilirsiniz. Okült ilimler ilginizi çekebilir.

Yay burçlary ve yükseleni Yay olanlar:
(22 Kasym - 20 Aralyk)
Rakiplerinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Kontratlar, sözle?meler üzerinde çaly?abilirsiniz. Ancak imza atmak için acele etmemelisiniz. Tanydyklarynyzla beraber olabilirsiniz. Kar?ynyzdakilerle ortakla?a hareket edebilirsiniz. Dany?manlyk almak için uygun bir gündesiniz.

O?lak burçlary ve yükseleni O?lak olanlar:
(21 Aralyk - 19 Ocak)
Günlük ya?amynyzyn hareketlili?i ve rutin i?lerinizin birbirine girmesiyle u?ra?abilirsiniz. Kendinizi oldukça iyimser hissetseniz de, sa?ly?ynyza dikkat etmelisiniz. Detay gereken konular, hizmet içeren alanlarda çaly?abilirsiniz. Çaly?anlarla ili?kileriniz artacak.

Kova burçlary ve yükseleni Kova olanlar:
(20 Ocak - 18 ?ubat)
Spekülasyona açyk bir günde bulunmaktasynyz. Abartyly hareketlerden ve risk almaktan kaçynmalysynyz. Yary?malara, kumara, spora ya da hobilere yönelmek isteyebilirsiniz. Sevgi alma ve verme kapasiteniz artacak. Yaratycyly?ynyzyn, sanatsally?ynyzyn öne çykaca?y bir gündesiniz.

Balyk burçlary ve yükseleni Balyk olanlar:
(19 ?ubat - 20 Mart)
Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek sizi erken çocukluk yyllarynyza götürebilir. Özünüze, bilinçaltynyza inmek isteyebilirsiniz. Anneniz, babanyzla ilgilenebilirsiniz. Eviniz, güvenli?iniz önem kazanacak. Gayrimenkuller üzerinde durabilirsiniz. Toprakla ilgilenmek iyi gelecek.

Astroloji Uzmany Asude Argun
Basa don
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Subat-2014 Saat 23:51

10 ?ubat 2014 günlük burç yorumlary

Duygusal bir gündeyiz. Manevi de?erler daha fazla ön plana çykyyor. Astroloji Uzmany Asude Argun'un günlük burç yorumlary Pudra.com'da!

 
astroloji burc toplu coklu mkl
Türkiye saatine göre pazar 23.09 ile pazartesi 08.33 saatleri arasynda ‘Ay Bo?lukta’ kalacak. Ay’yn açysyz kalaca?y bu saatlerde, yeni giri?imlerinizin de bo?a dü?memesi için acele etmemelisiniz.

Yükselen burcunuza göre okumanyzy tavsiye ederiz.

Koç burçlary ve yükseleni Koç olanlar:
(21 Mart - 19 Nisan)
Evinizde yapmanyz gerekenler üstünde a?yrlyk olu?turabilir. Y?e gitti?inizde bile aklynyz evde ya da aile bireylerinizde olabilir. Bir ?ekilde sorumluluklarynyzy yerine getirmenin yolunu buldu?unuzda rahatlayabilirsiniz. Y?inize, hedeflerinize konsantre olmak için evinizi ihmal etmemelisiniz.

Bo?a burçlary ve yükseleni Bo?a olanlar:
(20 Nisan - 20 Mayys)
Karde?lerinizle görü?ebilir, yakynlarynyzy arayabilir, kysa ziyaretler yapabilirsiniz. Kysacasy bugün bolca ileti?im içinde bulunabilirsiniz. Bildiklerinizi aktarmanyz, merak ettiklerinizi ö?renmeniz için fyrsatlarla kar?yla?abilirsiniz. Kom?uluk ili?kilerinizi geli?tirmek, yeni fikirler üretmenize destek olacak.

Ykizler burçlary ve yükseleni Ykizler olanlar:
(21 Mayys - 20 Haziran)
Gün içinde savurgan olmamaly, zevkleriniz için para harcamaktan uzak durmalysynyz. Yapaca?ynyz yatyrymlaryn karly olmasy için dikkatli hareket etmelisiniz. De?erlerinize sahip çykmak, kaynaklarynyzy korumak en iyisi olacak. Kazançly yatyrymlar yapmak için daha hesaply hareket etmelisiniz.

Yengeç burçlary ve yükseleni Yengeç olanlar:
(21 Haziran - 22 Temmuz)
Gün içinde do?al olarak ön plana çykacak, ?artlary istedi?iniz gibi kontrol edebilirsiniz. Son günlerde üstünüze çöken a?yrlyktan kurtulmanyn avantajlaryny iyi kullanmalysynyz. Ki?isel isteklerinize yönelmeli, atmak istedi?iniz adymlary ertelememelisiniz. Sa?ly?ynyzla ilgili yapmanyz gerekenleri de ihmal etmemelisiniz.

Aslan burçlary ve yükseleni Aslan olanlar:
(23 Temmuz - 22 A?ustos)
Bugünü geri planda geçirmek, inzivaya çekilmek en iyisi olacak. Ne kadar isteklerinize konsantre olursanyz, o kadar zorlanyrsynyz. O yüzden olaylary aky?a byrakmaly, sakinli?inizi korumalysynyz. Yakyn zamanda ihtiyacynyz olacak enerjinizi bo?a harcamamalysynyz. Sabyrly olmalysynyz.

Ba?ak burçlary ve yükseleni Ba?ak olanlar:
(23 A?ustos - 22 Eylül)
Yeni ki?ilerle tany?abilir, arkada?larynyz sayesinde etrafynyzy geni?letebilirsiniz. Sosyalle?menin yararlaryny görmezden gelmemelisiniz. Tek ba?ynda de?il, kolektif hareket ederseniz duygularynyzyn da canlandy?yny hissedebilirsiniz. Dostlarynyzdan alaca?ynyz destek önünüzdeki engelleri a?manyza yarayacak.

Terazi burçlary ve yükseleni Terazi olanlar:
(23 Eylül - 22 Ekim)
Günün ilk saatlerinden itibaren önemli ki?ilerle görü?ebilirsiniz. Sosyal platformlarda kendinizi ortaya koymanyz gerekebilir. Yapmanyz gerekenleri çekinmeden sergilemeli, sahnede oldu?unuzu bilmelisiniz. Y?iniz, kariyeriniz adyna küçük ama önemli de?i?imler olabilir.

Akrep burçlary ve yükseleni Akrep olanlar:
(23 Ekim - 21 Kasym)
Ba?ka kültürlere yakyn olaca?ynyz, farkly ki?iler tanyyaca?ynyz bir gündesiniz. Sanal ortamda yapaca?ynyz basit bir gezintiden bile yeni, de?erli ki?iler, ö?retiler ö?renebilirsiniz. ?artlary iyi de?erlendirdi?inizde geli?ime yakyn olabilirsiniz. Maddi, manevi anlamda iyimserli?inizi geri dönü?ümünü görebilirsiniz.

Yay burçlary ve yükseleni Yay olanlar:
(22 Kasym - 20 Aralyk)
Maddi konularda endi?eleriniz artabilir. Borcunuzu, kredi kartynyzy öderken hesaplarynyzy gözden geçirmelisiniz. Olasy ek ödemeler için yedek akçe bulundurmanyz yararly olacak. E?inizden, orta?ynyzdan destek alabilirsiniz. Ancak dikkat etmezseniz onun da gidelerini kar?ylamak durumunda kalabilirsiniz.

O?lak burçlary ve yükseleni O?lak olanlar:
(21 Aralyk - 19 Ocak)
Etrafynyzla ili?ki kurmanyz gereken bir gündesiniz. Bugün tek ba?ynyza hareket etmemeli, e?inizin deste?ini almalysynyz. Yalnyzsanyz bile dikkatiniz kar?ynyzdakiler üzerinde olmalydyr. Böylece ili?kilerinizi düzenleyebilir, sinerji yaratabilirsiniz. Gösterdi?iniz empatinin kar?yly?yny hyzla alabilirsiniz.

Kova burçlary ve yükseleni Kova olanlar:
(20 Ocak - 18 ?ubat)
Bugün ofisinizde pek çok i?in altyndan kalkmanyz gerekebilir. Detaylara daha özen göstermelisiniz. Tamir etmeniz gereken e?yalar, elden geçirilmesi gereken objeler sizi yorabilir. Ancak yapty?ynyz i?te verim yaratacak, hyzyny artyracak ?eyleri düzenlemi? olmalynyz hünerlerinizi rahatça sergilemenizi sa?layacak.

Balyk burçlary ve yükseleni Balyk olanlar:
(19 ?ubat - 20 Mart)
Kendinizi ho?, yaratycy ve çekici hissedece?iniz bir gündesiniz. Etrafa ne?e saçabilir, hayatyn zevkini çykarabilirsiniz. Hatta flört etmek isteyebilir, etrafynyza çapkyn baky?lar atabilirsiniz. Ancak kendinize fazla güvenerek alaca?ynyz riskleri ödemeye de hazyrlykly olmalysynyz. Spekülasyonlara açyk olabilirsiniz.

Astroloji Uzmany Asude Argun
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Subat-2014 Saat 18:54
Ayyy cok cici yorum resimleri..:)
Tskler.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Subat-2014 Saat 17:20
Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)
Umursamazsynyz.Bugün hiçbir ?eyi umursayacak durumda da de?ilsiniz.Arkada?larynyz ile aranyzy açmamak için biraz daha çabalasanyz iyi olacak. Aile içinde bir sykyntynyz olacak.Ama bu olay çok büyümeden toparlayacaksynyz.Tadilat fikri kafanyzyn içinden hiç çykmyyor.

Bo?a Burcu - (21 Nisan - 21 Mayys)
Almak istedi?iniz her ?eyi listeleyeceksiniz. Ama bütçeniz hepsine yetmiyor. Bir de sadece sizin istekleriniz yok. Çevrenizdeki herkesin istekleri sizin probleminiz.O zaman kendi isteklerinizden biraz geri adym atma zamany. Bu kadar rahat olamazsynyz.Ticaret ile ilgili mutlu bir haber var.

Ykizler Burcu - (22 Mayys - 21 Haziran)
Neden herkes bu kadar suratsyz diye dü?ünebilirsiniz. Sadece siz mutlu görünüyorsunuz. Ama bu sizin içinizden geliyor.Ykizlerin ne?eleri yine yerinde.Yeni bir i? alma çabasy içindesiniz ve bu i? sizin için bir zyplama tahtasy olacak. Uzun zamandyr bekledi?iniz mutlu haber bugün gelebilir.

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)
Hayat sizin için çok de?erli. Ve hayat kadar çevrenizdekilere de de?er veriyorsunuz. Birilerinin korumasy altynda oldu?unuzu hissederek mutlu olabilirsiniz.Maddi anlamdaki kaygylarynyz artyk sizi üzmeyecek.Çünkü sorunlarynyz toptan çözülecek gibi.

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 A?ustos)
Kafanyz gürültü götürmüyor.Uzun zamandyr sinirlerinize dokunan biri var ve bugün onu haklayacak gibisiniz.Aslynda bir süredir adeta pusuda bekliyorsunuz. Ama bu sefer açyk açyk konu?acaksynyz.Parasal bir kaygy ta?ymyyorsunuz ve insanlar sizden yardym istiyorlar.Yine yardym zamany.

Ba?ak Burcu - (22 A?ustos - 23 Eylül
Ba?ak burcu olanlar bugün sakin bir gün geçirecekler. Sanki her ?ey rutine dönmü?. Sizi rahatsyz eden hiçbir ?ey yok. Düzenli olma kaygynyzy bile rafa kaldyrmy? gibisiniz.Bugün sinirlerinizi aldyrmy? bir haldesiniz. Çevrenizdekiler de bundan memnun görünüyorlar.

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)
Bir Devlet dairesinde i?iniz var ve canynyzy sykyyor. Bugün sonuca vardyrabilirsiniz. Teraziler bugün dengedeler. Harcamalaryna da dikkat ediyorlar. Sevgi ile ilgili kafa kary?yklyklaryny da bir kenara byrakacak gibiler.Teraziler uysal ve sakin bir gün geçirecekler.

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasym)
Sahiden de bu i?i yapabilecek durumdasynyz. Uzun zamandyr kafanyzyn içinde örümcek a?y gibi dola?an garip fikirleri atacaksynyz. Ynsanlara inanmanyz lazym, bunun zamany gelmedi mi ?Bugün ba?ynyza gelecek bir i? ile, kyskançlyklarynyzdan da syyrylabilirsiniz.

Yay Burcu - (24 Kasym - 22 Aralyk)
Yay Burçlary için önemli bir gün. Kafanyzdaki kary?yklyklara son vereceksiniz. Aklynyzyn almady?y ?eyler var ama olsun, her ?ey, de bilemezsiniz, öyle de?il mi ? Hadi bakalym, uzun zamandyr kafanyzy kurcalayan ?eyleri kafanyzdan atyn ve önemli olan konuya do?ru odaklanyn.

O?lak Burcu - (23 Aralyk - 20 Ocak) 
Hiç aklynyzda olmayan i?lere bula?yyorsunuz. Gün geliyor, sizi ilgilendirmeyen ?eyler ile u?ra?yyorsunuz.Bu aklynyzy ve zamanynyzy karmakary?yk ediyor. Siz bundan daha iyi bir durumda olabilecek yaradyly?tasynyz ama kendi aya?ynyza kendiniz çelme takyyorsunuz.Biraz daha uzak durmaya çaly?yn.


Kova Burcu - (21 Ocak - 19 ?ubat)
Hep itiraz edip, kafa kary?tyryyorsunuz ama itirazlarynyz bir i?e yaramayacak. Aklynyz çok kary?yk, bazy zamanlarda ne yapaca?ynyzy bilemiyorsunuz.Ama bu kadar so?uk ve donuk bir tavyr sergilerseniz,insanlar da sizden uzakla?acaklar.Büyük syrrynyzy kimseye söylemeyin, ba?ynyzy a?rytmasyn.

Balyk Burcu - (20 ?ubat - 20 Mart)
Balyklar bugün ne?eli bir kalabalyk içine girebilirler. Ama bu ne?eli kalabalyk onlaryn kafalaryny da kary?tyracak gibi.Çünkü hayaty zehredecek bir ?eyler bulmalary çok mümkün.Bu seferlik, i?in içinde bir i? oldu?unu ara?tyrmadan “Evet” deseniz,her ?ey çok güzel olacak.

Ya?am süreci içinde kendinizi ispat etmek istedi?iniz konularda yeni ba?langyçlar yapmayy hedefliyorsunuz. Bugün sezgilerinizi do?ru kullanmaly ve dü?üncelerinizde farkly konularda yo?unla?tyrmalysynyz. Polemi?e girdi?iniz ki?ilerden istedi?iniz kar?yly?y alamayabilirsiniz. Her zamanki gibi beklemeli ve adymlarynyzy sakin atmalysynyz.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 16-Subat-2014 Saat 17:50
Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)
Koç Burcu renkli bir Pazar gününe uzanacak gibi.Renkli Burca, renkli Pazar.Hayatyn zorluklaryny görse de, umursamayan Koçlar, bugün zorluklara kar?y umursamaz davranacak.Paranyz olsa da,idareli harcamayy aly?kanlyk haline getirdi?iniz için huzurlusunuz.Ba?kalaryndan beklemektense, kendi i?inizi kendiniz halletmeyi seviyorsunuz.

Bo?a Burcu - (21 Nisan - 21 Mayys)
Evde bir tamir i?i çykacak.Ve bo?alar bunu yapmak ya da yaptyrmak için harekete geçecekler.Aileniz bir Pazar gezintisi yapmak isteyecek, siz bu konuda çekimser kalacaksynyz. Yki ayry aile grubu arasynda kalacaksynyz. Yki tarafta sizi çok zorluyor.Sonunda kendinizi soka?a atmak isteyeceksiniz.

Ykizler Burcu - (22 Mayys - 21 Haziran)
Geçen hafta yapty?ynyz i? görü?melerini kafanyzdan geçirip, i?lerinizi toparlamaya çaly?aca?ynyz bir gün. Do?ru ya da yanly? kararlary ölçüp tartaca?ynyz bir gün.Büyük i?lerin planlary bugün kafanyzda toparlanacak gibi. Ama ikizler hem e?lenip, hem plan yapabilecekler.E?lenmeden bir i? yapmalary pek de mümkün görünmüyor.

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)
Ystedi?iniz gibi bir gün ya?ayacaksynyz. Tam Pazar keyfi dersek, yalan olmaz.Bu Pazar keyfini ailenizle daha da mutlu hale getireceksiniz.Ancak bir tek sykynty var, o da ?u ki, hep kendi aileniz ile olmak istiyor, kar?y tarafy hiç dü?ünmüyorsunuz. Evli yengeçler buna dikkat etsinler. Uzun bir yoldan arkada?ynyz gelebilir.

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 A?ustos)
Aslanlara güzel bir Pazar kahvaltysy yaky?yr.Ama bu kahvalty pek de planlady?ynyz gibi olmayacak.Ak?ama do?ru kendinize gelip, bir toplantyya katylacaksynyz.Bazy Aslanlar bugünü yatarak geçirmek isteyecekler. Uyku ve dinlenmek , onlara çok iyi gelecek.Aslan burcunun huzuru bulaca?y bugün,kafasyny rahatlatmasy için bir dönüm noktasy olacak.

Ba?ak Burcu - (22 A?ustos - 23 Eylül)
Ba?aklar gezmeye gitmek için çaly?acaklar ve ba?aracaklar. Ama fazla düzenli halleri ile kendilerine çevrelerine zorluklar çykaracaklar. Stresli halleri ile çevrelerini strese sokmalary çok mümkün görünüyor.Ba?ak Burçlary ak?ama do?ru biraz daha sakinle?ebilirler.Bu arada bo?a harcadyklary bir para için de oldukça büyük stres ya?ayacak gibi görünüyorlar.

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)
Teraziler siz bugün mutlu bir gün ya?ayacaksynyz! Aklynyzdaki bütün kary?yklylar bitti. Hiçbir ?eyin gerisini dü?ünmeyeceksiniz. Bir ?eyin farkyna vardynyz ki, O da ?u “Her ?ey olaca?yna varyyor”Teraziler ellerindeki bazy ?eyleri ba?kalary ile payla?acak ve bu onlara da kar?ylaryndakilere de mutluluk verecek. 

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasym)
Akrepler bir tehlikenin hemen kyyysyndan geçecekler.Ama bunu umduklaryndan kolay bir ?ekilde atlatacaklar.Akrep Burcu insanlary bugünkü bir toplantyyy, sykyntyly geçirecekler.Çykaracaklary kyskançlyk krizi ile kar?ylaryndaki insany üzecek ve sonra da özür dileyecekler.


Yay Burcu - (24 Kasym - 22 Aralyk)
Yay burcu insanlary Pazar Günü heyecan ve hareket bekliyorlar. Onlara göre heyecanly bir Pazar olamayacak ne yazyk ki.Daha sakin bir gün geçireceksiniz.Aile ile ilgili baskylar yüzünden istedi?inizi yapamayacak gibi görünüyorsunuz. Bu Pazar zor geçecek gibi…

O?lak Burcu - (23 Aralyk - 20 Ocak) 
Kafaya takty?ynyz her ?eyi yapmak zorundasynyz de?il mi ?ba?ka türlü mutlu olamyyorsunuz. Vücudunuz çok yorgun ama siz yine de dy?arydasynyz ve bir ?eyler için ko?turuyorsunuz.Canynyzy sykan ?eyler de olacak ama genel olarak mutlu görünüyorsunuz.Ve bütün gününüz böyle geçecek…

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 ?ubat)
Eski bir hikâye bugün ba?ynyzy a?rytacak gibi. Siz onu unutmayy çoktan kararla?tyrmy?ken, tekrar ortaya çykmasy kafanyzy bozacak.Tam da tatil günü derken, aslynda size pek de tatil gibi olmayacak, çünkü siz bir ?ekilde bugünde çaly?acak gibisiniz.

Balyk Burcu - (20 ?ubat - 20 Mart)
Balyk Burçlary uzun zamandyr bu kadar çok e?lenmemi?tik diyecekler. Arkada?,e?,dost ya da kom?ularla hatyralarynda uzun süre kalacak bir gün geçirebilirler.Ama kendilerini sykyntyly bir hale sokmayy yine ba?aracaklar. Karamsar halleri ba?laryna dert açabilir. Biraz daha dikkat edip, çevrelerini yormasalar ne güzel olacak.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Subat-2014 Saat 23:02
19 ?ubat 2014 Çar?amba KOÇ Burcu Yorumu

Bugün bir çok gizlilikler gündeme gelecektir. Uzun süredir, saklamaya çaly?ty?ynyz konularyn sizi basky altyna almasyndan dolayy canynyz sykylmy? olabilir. Yaratycyly?ynyzy ön plana çykaracak çaly?malar içinde olacaksynyz. Çevrenizde sizi onaylamalaryny bekliyor ve bu konuda gerekli deste?e ihtiyaç duyuyorsunuz.

19 ?ubat 2014 Çar?amba BO?A Burcu Yorumu

Yeni ba?latty?ynyz çaly?malarda oldukça ba?arylysynyz. Oldukça cesur ve zor i?leri yardym almadan ba?armak istiyorsunuz. Ay, Yengeç burcunda ilerlerken, çevrenizde kurdu?unuz sa?lam dostluklaryn ve ileti?im konusunda ba?aryly performansynyzyn size yapycy etkisini gördükçe daha mutlu olacaksynyz. Eski pürüzlerden kurtulmalysynyz.

19 ?ubat 2014 Çar?amba YKYZLER Burcu Yorumu


Yaratycyly?ynyzy toplumsal olaylarda kullanmaktan yanasynyz. Ynsanlar üzerinde etkiniz oldukça yüksek ve sizin duygusal konu?malar sergileyece?iniz bir gün. Maddi konularda ailenizin ve sevdiklerinizin deste?ini görmek rahatlamanyza neden olacak. Bugün Ay, maddi evinize olumlu destek verirken, borç konusunda sizi uyaryyor.

19 ?ubat 2014 Çar?amba YENGEÇ Burcu Yorumu


Ay, burcunuzda ilerliyor ve duygusal konularda yaratycyly?ynyz artyyor. Bugün, ikili ili?kilerinizi ön plana çykarmaktan yanasynyz. Karamsar ve derin dü?ünceler size yaky?myyor. Bu konularda kendinizi a?maly ve yeteneklerinizi daha belirgin bir hale getirmelisiniz. Görü?melerinizde yapycy olacaksynyz.

19 ?ubat 2014 Çar?amba ASLAN Burcu Yorumu


Sizi anlamak kolay de?il ve duygusal yapynyzy kolay ortaya çykarmaktan yana de?ilsiniz. Bugün içinizden dü?ünüyor ve dü?üncelerinizi saklama ihtiyacy duyuyorsunuz. Bugün planly davranarak gelece?inizle ilgili olumlu hedeflerinizi ?imdiden belirlemek zorundasynyz. Yanyldy?ynyz konularyn tekrar kar?ynyza çykmasyndan ho?lanmyyorsunuz.

19 ?ubat 2014 Çar?amba BA?AK Burcu Yorumu


Detaycy yapynyzy daha belirgin bir hale getirmek isteyecek ve bugün duygusaldavranmayy ye?leyeceksiniz. Çaly?ty?ynyz alanlarda özgürce hareket edecek,giri?imcili?inizi alaca?ynyz desteklerle peki?tireceksiniz. Arkada?larynyzla enerjikve olumlu i?birli?i halinde olmanyz, ufkunuzun açylmasyna neden oluyor. Mistik konulara ilginizin yo?un oldu?u bir gün.

19 ?ubat 2014 Çar?amba TERAZY Burcu Yorumu

A?kta kendi tarzynyzy ortaya koymaktan yanasynyz. Hiçbir ?ekilde yönlendirilmekten ho?lanmady?ynyz için, bugün yaratycyly?ynyzy sadece, niteli?inize uygun ki?ilerle payla?mak isteyeceksiniz. Duygusal hayatynyzla i? ya?antynyzy kary?tyrmak sizi huzursuz kylabilir. Toplumsal çekicili?inizin güçlü oldu?u bir gün.

19 ?ubat 2014 Çar?amba AKREP Burcu Yorumu


Ay, kombinasyon burcunuz Yengeç’te ilerliyor ve kendinizle ilgili arayy?larynyzy gündeme getiriyor. Duygusal akycyly?ynyzyn çok yüksek oldu?u bir gün. Yapty?ynyz çaly?malaryn size sa?layaca?y avantajlary dü?ünürseniz, verece?iniz tavizlerin önemli olmady?yny göreceksiniz. Giri?imli?inizi daha da hyzlandyrmalysynyz.

19 ?ubat 2014 Çar?amba YAY Burcu Yorumu

Arkada? çevrenizde dürüstlü?ünüzle tanynmanyza ra?men, dü?üncelerinizi söylerken, a?yryya kaçabilirsiniz. Bugün partnerinizin maddesel olanaklarynyzdan siz de faydalanacaksynyz. Onunla alaca?ynyz ortak kararlar sonucunda, kazançlarynyzy yeniden belirleyici strateji geli?tireceksiniz. Olaylary abartmadan de?erlendirmekte fayda var.

19 ?ubat 2014 Çar?amba O?LAK Burcu Yorumu


Ay, kar?yt burcunuz Yengeç’te ilerlerken, partnerinizle duygusal çeki?meler ya?ayabilirsiniz. Bugün, birçok nedenden dolayy gereksiz problemlere kucak açyyorsunuz. Onun geçmi?ten etkilenmesine neden olan, doneleri ortadan kaldyrabilirsiniz. Alynganlyk yönlerinizi dengelerseniz çevrenizle aranyzda sorun asgariye inecektir.

19 ?ubat 2014 Çar?amba KOVA Burcu Yorumu


Maddesel konularyn gündem kazanmasy sonucunda birçok fikirlerin kafanyzda uçu?tu?u bir gün. Synyrlarynyzy daha esnek tutmayy ba?aryrsanyz, olaylaryn size sunaca?y avantajlary istedi?iniz gibi kullanabilirsiniz. Bugün, de?i?im içindesiniz ve çevrenizden tepki almanyza ra?men, kurallarynyzdan taviz vermek istemiyorsunuz.

19 ?ubat 2014 Çar?amba BALIK Burcu Yorumu


Duygularynyzy istedi?iniz gibi kullanaca?yz bir gün. Seçti?iniz konularyn çok önemli oldu?unu bilmelisiniz. Seçimlerinizi do?ru yapmanyz konusunda çevrenizden yardym alabilirsiniz. Yaratycyly?yny yanly? kullandy?ynyz zaman huzursuz ve mutsuz olabiliyorsunuz. Sosyal ili?kilerinizde sycak geli?meler, sizi de sevindirecek. 
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Subat-2014 Saat 17:38
Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)
Burcunuza yaky?any yapyp, mutlu, e?lenceli, kafaya takmayan bir gün ya?ayacaksynyz. Gerçi çevrenizde buna engel olanlar var ama, engeller sizi çok çabuk caydyrmyyor.Para harcamak için zaman kolluyorsunuz, biraz korkuyor ama harcamaktan da vazgeçmek istemiyorsunuz.

Bo?a Burcu - (21 Nisan - 21 Mayys)
Aldy?ynyz bir ?eyi geri vermemekte direniyorsunuz. Aslynda bunu neden yapty?ynyzy da bilmiyorsunuz ama bu biraz kyskançlyk gibi olabilir mi ? Yçinizde anlayamady?ynyz bir öfke var. Bir i?iniz var ve çözmeye çaly?yyorsunuz ama bazy engeller var. Bu engellere bakarak hayalleriniz yykylabilir.

Ykizler Burcu - (22 Mayys - 21 Haziran)
Ba?ynyzyn derde girmesinden korkuyorsunuz ve hep uzak durdu?unuz ?eyler var.Aklynyzy zaman zaman kary?tyran ?eyler sizin için bugün daha can sykycy.Ama bir yandan da tatlydiliniz ile insanlary etkiliyor ve onlaryn güvenlerini kazanyyorsunuz.Bugün bu türduygular içindesiniz ve kafanyz kary?yk.

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)
Yengeç burçlary çe?itli renklerde bir gün geçirecekler. Canlary çok sykylacak ama akyllarynyn uydu?u i?leri de yapacaklar.Yengeçlerin sakin yapylary bugün kary?maya meyilli. Sene de bir gün diyece?imiz bir stres içindeler. Kavga etmek isteyecek ve bu kavganyn stresini herkese ya?atacaklar.

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 A?ustos)
Aslan Burcu ile ilgili bugün söylenecek çok ?ey var. Yeni bir atylym için bir anla?ma imzalayabilir ya da ataca?y önemli bir adym olabilir. Uzun zamandyr bekledi?i ?eylere kavu?mak isteyen Aslanlar,kafalaryny kary?tyrmak isteyenlerden uzak duracaklar.


Ba?ak Burcu - (22 A?ustos - 23 Eylül)
Ba?ak Burcu her ?eyi düzeltmenin pe?inde. Düzgün bir hayat, akly ba?ynda bir tarz hep istedi?i ?ey zaten.Bazy ba?aklar bunu yapacak kadar düzenli de?iller ama, çevrelerindekilerin düzgün olmasyny isteyebilirler.Ba?ak Burcu insanlarynyn parasal bir sykyntylary olabilir ama tedbirlerini de almy? görünüyorlar.

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)
Teraziler bugün tembellik yapmaktan ba?ka bir ?eyle u?ra?mayacaklar.Akyllaryny durdurmu? gibiler. Kendilerini bir çe?it nadasa byrakma durumu ya?ayacaklar.Ama bu sadece bugünlük böyle. Aslynda neler yapabileceklerini dü?ünecekleri ve bol bol konu?acaklary bir gün.

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasym)
Akrep burçlary çok duygusal ve sohbeti sever bir haldeler.Sohbetlerini dinlemek isteyen insanlar olacak bugün. Sevecen halleri ile çevrelerine mutluluk verecek gibiler.Akreplerin akyllarynda bir kyskançlyk var yine.Sevdikleri insanlary deli gibi kyskanan Akrepler,ne yapacaklaryny dü?ünecek zamana sahip olacak ve dü?ünecekler.YAY BURCU –(23 Kasym-22 Aralyk)
Yay Burçlarynyn ba?laryny döndüren bir gün. Akyllary bir kary? havada geziyorlar ve sykyntylaryny kimseyle payla?acak durumda de?iller.Yaylary sa?lyk ile ilgili çok önemli dertleri yok ama fazla hareketten kaynaklanan vücut a?rylary var.Bugün biraz a?ry çekmeleri normal.O?LAK BURCU-(23 Aralyk-20 Ocak)
O?lak burçlary çaly?manyn tadyna varmy?larken, birileri tarafyndan zor duruma dü?ürü?ecekler.Canlary sykylacak ve kendilerini aldatylmy? hissedecekler. Bekledikleri para geldi?i için çok mutlu olacaklar. Ve bu para ciddi ?ekilde bir i?lerini görecek.

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 ?ubat)
Kovalar ba?aryly bir dönem içindeler.Akyllarynyn almady?y ?eyler ile ilgili konu?mak istemiyor ve bunu reddediyorlar.Kovalaryn bykmy? halleri, çevrelerindeki insanlary da bykkynly?a sürüklüyor. Kova Burcu insany, ba?armak için varly?yny ispat etmek zorunda, bunu unutmamalylar.

Balyk Burcu - (20 ?ubat - 20 Mart)
Balyklar, kendilerine hayaty zehrediyorlar ama ayny zamanda çevrelerindeki insanlary da strese sürüklüyorlar. Bugün yine ba?lary dumanly ve stresli günlerindeler.Balyklaryn hayaty sahiplenmeleri ve akylly olmalary gerekiyor. Yoksa çok zor günler  geçirecekler.

Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Subat-2014 Saat 20:56
24 ?ubat 2014 Pazartesi KOÇ Burcu Yorumu

Kendinizle ilgili mantyk karma?asy ya?ayabilir ve bilinçaltynyzda geli?en dü?üncelerinize kar?y tepki olu?turuyorsunuz. Bugün detaylar ön planda olacak. Birlikte çaly?ty?ynyz ki?ilerde farkly de?erler aryyor ve duygusal anlamda kendinizi zayyf hissediyorsunuz. Çaly?ma sisteminizde olu?an aksaklyklara kar?y ho?görülü olmak istemiyorsunuz.

24 ?ubat 2014 Pazartesi BO?A Burcu Yorumu

Duygularynyzda farkly bir mantyk var. Sizinle ilgili konularyn ba?kalary tarafyndan yorum getirilmesine kar?ysynyz. Bugün, partnerinizle birlikte verece?iniz kararlar önemli olacak. Ya?am kalitenizi arttyrma konusunda gösterdi?iniz olumlu çaba sonuç veriyor. Üst düzeyde ki?ilerle görü?meleriniz olacak ve fikirlerinizi kar?y tarafa kabul ettireceksiniz.

24 ?ubat 2014 Pazartesi YKYZLER Burcu Yorumu

Dü?üncelerinizde farkly de?i?imler ya?arken, çift fikirli davranabilirsiniz. Bugün Ay, Ba?ak burcunda ilerliyor ve kendinizi a?ma konusunda size yüksek bir aktivite kazandyryyor. Seçimlerinizi do?ru yapmaly ve kendinizle ilgili yeni bir pota olu?turmalysynyz. Duygularynyz günlük olaylardan olumlu etkileniyor ve yaratycyly?ynyz artyyor.

24 ?ubat 2014 Pazartesi YENGEÇ Burcu Yorumu

Yakynlarynyzla ilgili yollar söz konusu olabilir. Bugün Ay'yn konumu, yakyn ili?kilerinize duygusal bir ?ekilde yakla?manyzy sa?lyyor. Onlaryn problemleri sizi fazlasyyla me?gul edecek. Karde?lerinizle i?birli?i içinde olaca?ynyz bir gün. Kendinizi üzecek konulardan uzak kalmaya çaly?malysynyz. Güven duygusuna ihtiyacynyz var.

24 ?ubat 2014 Pazartesi ASLAN Burcu Yorumu

Maddesel konularda kendinize yeni bir strateji içinde olacaksynyz. Bulundu?unuz ortamlarda mantykly bir ?ekilde davranyyorsunuz. Yo?un isteklerinizi ön plana çykarmak istiyor ve gücünüzü farkly i?lerde denemek istiyorsunuz. Bugün, isteklerinizde belli bir aty? söz konusu olacak ve olaylary mantykly bir ?ekilde de?erlendireceksiniz.

24 ?ubat 2014 Pazartesi BA?AK Burcu Yorumu

E?inizle ilgili payla?ymlarynyzyn mükemmel geli?ece?i bir gün. Olaylara esprili bir ?ekilde yakla?acaksynyz. Ya?amy kendi dü?ünceleriniz do?rultusunda ya?amaktan yanasynyz. Bugün, çevrenizde ortak çaly?malar içinde bulunaca?ynyz ki?ileri kendi sezgileriniz ve gözlemcili?iniz sayesinde yönlendirebileceksiniz. Detaylaryn önem kazanaca?y bir gün.

24 ?ubat 2014 Pazartesi TERAZY Burcu Yorumu

Organizasyon i?lerinizde ba?ary sizin için önemli olacaktyr. Bugün planlady?ynyz çaly?malarynyzy, kendi ki?isel istekleriniz dahilinde gerçekle?tirmek istiyorsunuz. Y? çevrenizde kar?y cinsle ilgili ortak çaly?malar içinde olaca?ynyz projeler üreteceksiniz. Duygusal konularda sezgilerinizin güçlü oldu?u bir gün ya?ayacaksynyz.

24 ?ubat 2014 Pazartesi AKREP Burcu Yorumu

Gücünüzü mantykly davrany?larynyzdan alyyorsunuz. Olaylara keskin bir baky? açysy getirirken, sizi tenkit edenlere kar?y savunma mekanizmanyz hazyr. Bugün, arkada?larynyzyn davrany? biçimlerini yargylamanyz, size yeni bir performans sa?layacak. Onlaryn görü?lerini, önemli bir ?ekilde etkiliyor ve yönlerini de?i?tiriyorsunuz.

24 ?ubat 2014 Pazartesi YAY Burcu Yorumu

Güçlü hafyzanyz ileti?im konusunda harikalar yaratmanyza neden oluyor. Mesleki anlamda ba?ary yetinizin yüksek olu?undan dolayy, sizinle birlikte çaly?anlary oldukça ?a?yrtyyorsunuz. Bugün Ay, tepe evinizde ilerlerken, toplumsal hyrslarynyzy ön plana çykaryyor ve olaylary kendi dü?ünce biçiminize göre ?ekillendirmekle ba?aryyy yakalyyorsunuz.

24 ?ubat 2014 Pazartesi O?LAK Burcu Yorumu

Kendinizi yenileme ihtiyacy içinde olacaksynyz. Fakat geleneksel yapynyzy zorlayacak davrany? biçimlerini seçti?iniz için, ba?arynyz gecikebilir. Bugün, detaylar ve küçük ayryntylar önemli olacak. Kendinizi a?an dü?ünceleriniz var ve cesaret isteyen konularda güçlü bir motivasyon deste?i arayy?y içindesiniz. Kysa yollaryn gündem kazanmasy muhtemel.

24 ?ubat 2014 Pazartesi KOVA Burcu Yorumu

Maddesel konularda ince hesaplar pe?inde olacaksynyz. Hukuksal sorunlary olanlar için, güzel geli?meler mevcut. Bekledi?iniz yazy?malardan istedi?iniz cevaplaryn gelmesiyle ya?amynyza hareket gelecek. Güçlü sezgilerinizi ön plana çykarmaly, çaly?malarynyza destekleyici davrany?larynyzy belirlemeli ve olaylary dengelemelisiniz.

24 ?ubat 2014 Pazartesi BALIK Burcu Yorumu

Ay, kar?yt burcunuzda ilerlerken, duygularynyza yeni bir boyut getireceksiniz. Sizin de?i?imlerinize partnerinizin farkly bir ?ekilde yakla?masy, bazy problemlerin olu?masyna neden olacak. Kar?y taraftan kabul görünmeyi beklerken, zyt kutupla?malar içinde olmanyz, sizi olumsuz etkileyebilir ve üzülmenize neden olabilir.

Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 25-Subat-2014 Saat 20:35
25 ?ubat 2014 Saly KOÇ Burcu Yorumu
Çaly?ma ya?antynyzda hassas ve alynganlyk gösterebilece?iniz bir gün. Birlikte çaly?ty?ynyz ki?ilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Ki?ileri yargylamadan dinlemesini ö?renmeli ve çevrenizdeki ki?ilerin sizi anlamasyna zaman byrakmalysynyz. Baskycy ve sessiz kalmakla birçok sorunu biriktiriyor olmanyz sizi sykacaktyr.

25 ?ubat 2014 Saly BO?A Burcu Yorumu
Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratyyorsunuz. Bugün, ortak dostlarynyzla bir araya gelecek ve özel sorunlarynyzy tarty?acaksynyz. Aktivitelerinizi gerçekle?tirmek adyna iyi niyetli yakla?ymlarynyz yanly? anla?ylabilir. Her konuda kendinize güvenmeniz gerekti?ini biliyorsunuz.

25 ?ubat 2014 Saly YKYZLER Burcu Yorumu
Ya?amynyzla ilgili sorgulamalarynyz hiç bitmiyor. Ailevi sorunlarynyzyn gündeme gelmesiyle kendinizi yalnyz ve savunmasyz hissedebilirsiniz. Bugün Ay, Ba?ak burcunda ilerliyor; sevdikleriniz ve anylarynyzla ilgili eski olaylar zihinsel olarak sizi me?gul edecektir. Kuruntulu ve alyngan davranmakla kendinizi bo?una üzüyorsunuz.

25 ?ubat 2014 Saly YENGEÇ Burcu Yorumu
Duygu aly?veri?i içinde bulundu?unuz zaman, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, yakyn dostlarynyz ve karde?lerinizle syky ba?lar içinde olacaksynyz. Yleti?im konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindi?iniz zaman kendinizi kysytlamak zorunda kalyyorsunuz.

25 ?ubat 2014 Saly ASLAN Burcu Yorumu
Duygusal konularda kar?y tarafyn dü?üncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar ya?yyorsunuz. Bugün partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamaly ve olaylaryn aky?yny ona byrakmalysynyz. Maddi konularda korkusuzca davranmayy istemek, en do?al hakkynyz olabilir. Zaman gecikmeleri ya?ayabilirsiniz.

25 ?ubat 2014 Saly BA?AK Burcu Yorumu
Ay burcunuzda ilerlerken, kar?ylykly ili?kilerinizde ki?isel duygu çaty?malary ya?ayabilirsiniz. Kar?y tarafyn ilginç; fakat ani de?i?imleri sizi olumsuz etkileyebilir. Ya?am kalitenizi yüksek tutmak için gösterece?iniz çaba, sizi her anlamda tatmin edecektir. Bilinçalty rüyalarynyz yo?unla?abilir.

25 ?ubat 2014 Saly TERAZY Burcu Yorumu
Bilinçaltynyzda özgürlük duygularynyzyn yo?un olmasyndan dolayy, kendinizi mutsuz hissediyor fakat bazy olaylary da, kafanyza takmadan edemiyorsunuz. Bugün Ay'yn konumu, size de duygusal takyntylarynyzy ön plana çykararak kendinizi tanyma fyrsaty verecektir. Kendinizi istedi?iniz gibi synayabilirsiniz.

25 ?ubat 2014 Saly AKREP Burcu Yorumu
Güçlü enerjinizi kullanaca?ynyz gerekli potansiyele sahip olmanyza kar?yn, kar?y tarafyn sürekli sizi denetlemesi sonucunda, bazy kysytlamalar ya?amanyz mümkün. Bugün, olaylary daha net görmek için gerekli zamany kendinize tanymaly ve ya?amynyzy yeniden synamalysynyz. Göreceksiniz ki, farkynda olmady?ynyz birçok eksi?iniz var.

25 ?ubat 2014 Saly YAY Burcu Yorumu
Do?rularynyzy savundu?unuz müddetçe yalnyz kaldy?ynyzy siz de fark ediyorsunuz. Her konuda fikir sahibi oldu?unuz halde, sizden daha zayyf ki?ilerin sizi yönlendirmesine tahammül gücünüz yok. Bugün, bulundu?unuz ortamlarda sessiz kalmayy ye?leyebilirsiniz. Savunmanyzy farkly bir ?ekilde yapmak isteyeceksiniz.

25 ?ubat 2014 Saly O?LAK Burcu Yorumu
Siz kendi do?rularynyza inandy?ynyz zaman, her ?eyin çok daha anlamly ve güzel oldu?unu biliyorsunuz. Tenkit edilmek istemiyorsanyz, ki?isel duygularynyzy kendinize saklayarak beklemelisiniz. Olaylar yön de?i?tirdikçe hakly oldu?unuzu görecekler. Bugün, kysa yollarla ilgili bazy yazy?malar gündeme gelecek.

25 ?ubat 2014 Saly KOVA Burcu Yorumu
Yalnyzlyk sizin için çok önemli bir duygu. Bugün katylaca?ynyz toplantylarda kalabalyk ortamlar sizi sykabilir. Kendinizi mutsuz hissetti?iniz zaman bulundu?unuz yerden uzakla?malysynyz. Özgürlük duygularynyn baskyn oldu?u çok az ki?iden birisiniz. Ba?ymly ya?amak sizi her anlamda sykyyor. Dengelerinizi kontrol etmelisiniz.

25 ?ubat 2014 Saly BALIK Burcu Yorumu
Duygusal konulara ba?ymly ya?amak, motivasyon anlamynda sizi rahatlatyyor. Ya?amy farkly noktalardan gördü?ünüz için, olaylary irdelemek sizi mutsuz kylabilir. Bugün, yaratycyly?ynyzy kullanaca?ynyz alanlary seçmelisiniz. Çevresel deste?in üzerinde hissedece?iniz bir gün ya?ayacaksynyz. Enerjinizi olumlu bir ?ekilde kullanmalysynyz.

Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Mart-2014 Saat 14:01
10 Mart 2014 Pazartesi KOÇ Burcu Yorumu

Bugün, bilinçaltynyz oldukça yo?un ve yaratycyly?ynyzy gizleme gere?i duyuyorsunuz. Yapmak istedi?iniz çok ?ey var. Hyrsly yapynyzy ön plana çykarmadan önce kysa dü?ünme molalary içindesiniz. Bazy tereddütlerinizin sizi yormasyna izin vermemelisiniz. Bildi?iniz konulardan taviz vermeden yol almak zorundasynyz.

10 Mart 2014 Pazartesi BO?A Burcu Yorumu

Çevrenizde geli?en olaylara kar?y de?i?ik dü?ünceler üretmenize gerek yok. Bazylary farkly gibi görünse de, temelde ihtiyaçlaryn ayny olmasy, herkesi bir araya getiriyor. Onlary sorgulamadan önce, ki?isel ?artlaryny gözden geçirmelisiniz. Arkada?larynyz arsynda farkly bir yeriniz var ve konumunuzu daima koruyorsunuz.

10 Mart 2014 Pazartesi YKYZLER Burcu Yorumu

Ya?amynyzla ilgili olumlu çyky? yapmak üzeresiniz. Mesleki ba?arylarynyzy arttyrma çabasy içinde olmanyz, herkesin dikkatini çekiyor. Bugün, görü?tü?ünüz ki?iler üzerinde olumlu bir etki byrakmanyz, sizi her anlamda mutlu edecek. Uzun süredir bekledi?iniz güven duygusuna artyk kavu?uyor olmanyz, ba?arynyzyn daha da artmasyna neden olacak.

10 Mart 2014 Pazartesi YENGEÇ Burcu Yorumu

Kombinasyon burcunuz Balykta biriken yyldyzlar, sizi olumlu etkiliyor. Uzun süredir bulunmak istedi?iniz ortamlara girmeyi ba?aryyorsunuz. Dü?üncelerinizde pozitif anlamda geli?meler var. Bekledi?iniz haberlerin size ula?masyny sa?layacak yeni konumlar, her an gündeme gelebilir. Artyk daha esnek dü?ünmenin zamany geldi.

10 Mart 2014 Pazartesi ASLAN Burcu Yorumu

Ya?amynyzy ön plana çykaracak ve ki?isel özelliklerinizi ortaya koyacak çaly?malar içindesiniz. Bazy olaylary yeniden irdelemenin zamany geldi. Yaratycyly?ynyzy kullanmak için elinize geçen fyrsatlary akyllyca de?erlendirmelisiniz. Bugün, finans konularynda gezegenler, sizi olumlu destekliyor, Ysteklerinizi gerçekle?tirebilirsiniz.

10 Mart 2014 Pazartesi BA?AK Burcu Yorumu

Kar?yt burcunuzda gezegen birikimi var. Duygusal ili?kilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekle?tirebilir ve bekledi?iniz kararlary alabilirsiniz. Ni?an ve dü?ün için uygun günlerden biri. Süregelen ili?kiniz varsa, mutlu sona yakla?yyorsunuz. Evli olanlar için ne?eli bir gün.

10 Mart 2014 Pazartesi TERAZY Burcu Yorumu

Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün de?il. Yçinizdeki duygulary onlara anlatmak için gösterece?iniz çaba, yanly? anla?ylabilir. Bugün yapaca?ynyz en güzel ?ey, kendinizi gösterece?iniz özel ilgi olmalydyr. Dy? görünü?ünüzü de?i?tirmek için size sunulacak fyrsatlardan faydalanmalysynyz. Dinlenmeye ihtiyacynyz var.

10 Mart 2014 Pazartesi AKREP Burcu Yorumu

Kombinasyon burcunuz Balyk'ta ilerleyen yyldyzlar, ki?isel cazibenizi olumlu bir ?ekilde arttyryrken, a?k ya?antynyzda bir hareketlenme söz konusu olacak. Ne?eli ve enerjik bir gün sizi bekliyor. Bugün, birçok sosyal aktivitelerin ortasynda olacaksynyz. Dostlarynyzyn gösterdikleri ilgi kar?ysynda oldukça mutlu olacaksynyz.

10 Mart 2014 Pazartesi YAY Burcu Yorumu

Ailenizle ilgili yapycy kararlar alyrken, onlaryn sorunlaryyla u?ra?aca?ynyz bir gün olacak.. Ayny zamanda evinizi güzelle?tirecek çaly?malar içinde olacaksynyz. Bugün, birden fazla i?le u?ra?mak sizi yorabilir. Ak?am saatlerinde dinlenmeye vakit ayyrmalysynyz. Sinir sisteminiz biraz zayyf. Vitamin takviyesine ihtiyacynyz var.

10 Mart 2014 Pazartesi O?LAK Burcu Yorumu

Karde?lerle ba?larynyzy güçlendirme adyna yapaca?ynyz i?birlikleri olumlu sonuç verecek. Yakyn ili?kilerinizde pozitif davrandy?ynyz zaman kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. Bugün, ileti?im konusunda oldukça ?anlysynyz. Görü?mek istedi?iniz ki?ilere kysa sürede ula?arak, isteklerinizi onlara yansytabileceksiniz.

10 Mart 2014 Pazartesi KOVA Burcu Yorumu

Bugün, maddesel kazançlarynyzla ilgili özel durumlar söz konusu. Bütçenizi gözden geçirmenizde fayda var. Özellikle kendinizi mutlu hissettirecek, bazy ki?isel ?eyler satyn almak isteyeceksiniz. Aly? veri? yapmak için, uygun bir gün. Yakyn arkada?larynyzdan destek bekliyorsunuz. Keyifli bir gün geçireceksiniz.

10 Mart 2014 Pazartesi BALIK Burcu Yorumu

Burcunuzda ilerleyen gezegenler sayesinde son derece cazip ve çekici bir görünüm sergiliyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün. Onun da, sizinle ayny fikirde oldu?unu görmek, rahatlamanyza neden olacak. Güven duygusunun çok önemli oldu?unu ona hissettirmelisiniz.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Mart-2014 Saat 18:28
Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)
Koçlar bugün evden çykmak istemeyecekler.Canlary ne isterse istesin, yatyp uyumak istiyorlar.Koç burçlary uzun zamandyr pe?inde ko?tuklary bir i?i akyllaryna takmy?lar ama sonuca ula?tyramayynca,rahatsyzlyk duymu? gibiler.Uzun bir konu?ma yapmak istiyorlar ama destek bulamamaktan ?ikayetçiler.Koçlar ne isterlerse olsun istiyorlar ve umutlary kyrylynca da?ylyyorlar.Bugünü böyle sallanarak geçirin ama yaryn i?e güce saldyrma zamany…

Bo?a Burcu - (21 Nisan - 21 Mayys)
Bo?alar tuhaf umutlarla, tuhaf i?ler beklemedeler.Ama umutlandyklary ?ey sahiden de pek ortaya çykacak bir ?ey de?il gibi.Bo?alar ne kadar umutlansalar da bo?a yani.Umut etmenin bile kurallary var. Rahat halleriniz ile bir ?eyin a?zynyza dü?mesini beklemeniz de biraz fazla hayalperestlik de?il mi ? Ev ile ilgili bir hayalinizi gerçekle?tirmek istiyorsunuz ama,bunu kendi imkanlarynyz ile yapmalysynyz.

Ykizler Burcu - (22 Mayys - 21 Haziran)
Ykizler, bugün sizin gününüz. Hadi bakalym i?ler sizi bekliyor. Heyecanly ve tatly haliniz ile herkesi kendinize hayran byrakabilirsiniz.Ama bu hayranlyk duyanlar içinde , kyskançlyk duyanlar da var.Unutmayyn. Yapty?ynyz i?lere darbe vurmak istiyorlar.Bu arada gönlünüzde olan ki?i sizin için önemini kaybetmek üzere. Mesafeler mi engel oluyor bu i?e, bir dü?ünmek lazym.Para ile ilgili savurganly?ynyz, size zarar verecek gibi…

Yengeç Burcu (22 Haziran-23 temmuz)

Yengeçlerin kyrmyzy çizgilerine bugün dokunmayyn. Sinirleri üzerinde.Her zaman mü?fik görmeye aly?ty?ymyz Yengeçler, bu sefer stresli.Etraflaryndaki insanlara kar?y olumsuz bakacaklar.Para ile ilgili problemlerini hep kolay atlatan yengeçler, bu sefer bu konuda o kadar da ?ansly de?iller. Kendilerini yalnyz hissedecekler ve camyn önünde tek ba?yna kahve içerlerken görülmeleri muhtemel. Bir yalnyzlyk günü.


Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 A?ustos)
Aslan burçlaryna mucize gibi bir gün. Cebinizden çykty?yny dü?ündü?ünüz bir paranyn, size tekrar döndü?ünü göreceksiniz.Ne güzel bir ?eydi bu. Cebiniz ysynacak adeta. Bu arada aileniz ile ilgili bir i? pe?inde ko?abilirsiniz, ba?aracaksynyz.Ba?arynyzy arkada?larynyz ile kutlamak da size iyi gelecek.Unutmayyn, Aslanlar bugün için bir toplanty vs yapmak istiyorlardy ama sanki bir ?ekilde sekteye u?rayacak gibi…

Ba?ak Burcu - (22 A?ustos - 23 Eylül)
Ba?aklar için a?yr bir gün. Görevler üst üste eklenmi?.Ve bu görevlerin hepsinden de ba?aryly çykmak istiyorsunuz. Zaten ba?arysyzlyk size göre bir ?ey de?il. Herkesi sinir ve stres içinde byrakyp bu ba?aryyy kazansanyz da, önemli de?il. Bu arada Ba?aklaryn akyllary a?yry derecede çaly?acak.Bu çok i?lerine yarayacak gibi.Yakynlaryndaki ya da ailelerindeki birkaç ki?iyi sytrese sokmalary da çok mümkün görünüyor.

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)
Terazi burçlary bugün en sevimli halleri ile ortalykta dola?acaklar. Onlary sevmeyenler bile sevecek. Çünkü çevrelerine çok ho? dakikalar ya?atacaklar. Ancak sizin bu kadar sevimli olmanyz, size özel duygular besleyen ki?ileri sinirlendirebilir, dikkat edin. Parasal problemler a?ylacak, çok az kaldy.O yüzden sakyn stres yapmayyn. Her ?eyin bir zamany var unutmayyn ! Sadece kendinize güvenin ve i?lerinizi takip edin…

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasym)
Akrepler bugün duygusal bir hal içindeler. Duygulary, eskiler, yaptyklary hepsini gözden geçirmeye çaly?yyorlar.Akreplerin geçmi?te çevrelerine yaptyklary kyskançlyk krizleri bugünlerde ba?laryna dert olabilir.Para konusunu kafalarynda çözdüler ama bazen fazlaharcamalar, onlara sykynty verebiliyor. Akrepler bugün için a?yry harcamalardan uzak dururlarsa,onlar için iyi olacak.Ynsanlary zor durumda byrakmamak için, duygularynyzy biraz daha sakin ya?amalysynyz.

Yay Burcu –(23 Kasym-22 Aralyk)
Yay burçlary kocaman bir i?in içinde bulacaklar kendilerini. Aslynda bu kadar büyük bir i?i onlar da dü?ünmemi?lerdi ama bugün kar?y kar?yya kaldylar i?te.Yaylaryn sanatsal bir etkinlik içine girmeleri mümkün görünüyor. Evden birileri canlaryny sykabilir ama çok uzun zaman kafalaryna takmayacaklar.Para harcama konusunu abartmadyklary sürece i?ler iyi gidiyor. Ama gereksiz ?eylere para harcayynca, evdekilerle de aralar bozuluyor i?te.

O?lak Burcu-(23 Aralyk-20 Ocak)
Parasal bir sürpriz bugün sizi çok mutlu edecek gibi... Eskilerden birinin telefonu veya yanynyza geli?i, sizi çok mutlu edecek.Hadi bakalym, bugünün keyfini de böyle çykaryn. Gözünüzdeki bir a?ry ya da rahatsyzlyk sizi strese sokabilir, doktora görünmekte fayda var.Bu arada uzun zamandyr sizi yoran  ve zorlayan bir ki?i ile ilgili geli?me olacak. Ve memnun olacaksynyz.?imdi bu güzel haberlerle , güzel bir gün geçirmeye hazyr olun bakalym.

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 ?ubat)
Kova Burcu, inadyny yenip de insanlarla bir ili?ki içine girmeyi ba?aramady?y müddetçe, olaylar hep böyle gidecek.Canynyzy yakan insanlar hep olacak ama artyk birilerine güvenmelisiniz.Çaly?mak, sizi kurtaracak ?ey.Çaly?yn ve aklynyzy ba?ynyza toplamaya bakyn. Sizin yardymcynyz, yine sizsiniz. Paralarynyzy ona buna vermeyin, çünkü birileri sizi kullanyyor. Ve bu da ho?unuza giden bir ?ey de?il.Peki o zaman hadi biraz de?i?meniz gerekecek !

Balyk Burcu - (20 ?ubat - 20 Mart) 
Balyklar, bugün iyi ?eyler pe?inde ko?malysynyz. Siz iyinin pe?inde ko?un ki, iyilikler de sizin kar?ynyza çyksyn.Canynyzy sykacak , moralinizi bozacak insanlary kendinizden uzak tutmalysynyz.Tutmazsanyz,aklynyzy kary?tyrabilirler. Paralarynyzy harcamak konusunda daha tutarly davranyn ve yatyrym yaparken, biraz daha dikkatli olun, herkese kanmamaya çaly?yn.Balyklaryn sa?lyk durumlarynda bir tuhaflyk yok ama, yine de küçük belirtileri atlamamaya çaly?yn.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 13-Mart-2014 Saat 18:52
Koç Ate? + Öncü (21 Mart- 20 Nisan)

 

Kendinizi canly ve güçlü hissedebilece?iniz bir gündesiniz. A?k ve yaratycylyk konularynda hareketlilik ya?amanyz söz konusu. Bu konularda daha atylgan ve kararly davranabilirsiniz. Duygularynyzy göstermekten çekinmeyecek ve birlikte oldu?unuz ki?iyle güzel vakit geçirebilmek için hiçbir masraftan kaçynmayacaksynyz.

Bo?a Toprak + Sabit (21 Nisan – 20 Mayys) 
 

Aile ve ev konulary bugün de gündeminizin üst syralarynda yer alyyor. Bu konularda aldy?ynyz bazy kararlar olabilir. Kararlarynyzdan taviz vermeme ve hayata geçirmek için imkanlarynyzy zorlama e?iliminde olabilirsiniz. Belki bu kararly yapynyz sizi ba?aryya götürecek. Ancak yine de olaylar ve ki?iler kar?ynda bir parça esnek davranmanyz iyi olabilir.

Ykizler Hava + De?i?ken (21 Mayys – 21 Haziran)
 

Yakyn çevrenizde bazy de?i?iklikler ya?anabilir. Kimi yakynlarynyzyn ta?ynaca?y veya bir ayrylyk ya?ady?yny duyabilirsiniz. Bu ki?iler duygusal oldu?u kadar zihinsel açydan da size yakyn olabilirler. Ayny zamanda iyi anla?ty?ynyz yakynçevrenizdeki bir ki?inin duygusal durumu ile de ilgilenebilirsiniz. Bugün alaca?ynyz haberler sizi oldukça etkileyebilir.

Yengeç Su + Öncü (22 Haziran – 22 Temmuz)
 

Y?le ilgili konular ve özellikle harcama konulary yine gündeminizin ilk syrasynda yer alyyor. Ancak i? ve gelirleriniz noktasynda bazy kararlar da söz konusu. Fikirlerinizde ysrarly ve kararly davranacaksynyz. Kararly olmak ?üphesiz iyi bir özellik. Ancak sizinle ayny fikri payla?mayan insanlary hemen dü?manynyz ilan etmemelisiniz. Alyngan davranmamaya dikkat edin.

Aslan Ate? + Sabit  (23 Temmuz – 23 A?ustos) 
 

Bugün planlarynyzy hayata geçirme konusunda son derece kararly davrany?lar sergileyebilirsiniz. Önem verdi?iniz konularda adym atabilir, hatta bu konularda çevrenizdekilere bir parça sert davranabilirsiniz. Planlarynyza ba?ly kalmak adyna esnekli?inizi yitirmemeye dikkat etmelisiniz. Yakyn çevrenizle aranyzda kyrgynlyk yaratmamaya özen gösterin.

Ba?ak Toprak + De?i?ken (24 A?ustos – 23 Eylül) 
 

Bugün ‘ekti?inizi biçti?iniz’ bir gün olabilir. ?imdiye kadar yapty?ynyz i?lerin ve söyledi?iniz sözlerin yaratty?y bazy sonuçlar söz konusu. Bu sonuçlaryn iyi veya kötü olu?u tabi ki size ba?ly olacak. Ancak bu sonuçlary kabulleni? ?ekliniz sizi ruhsal anlamda geli?tirebilir. Seçimlerinize özen göstermeli, tercihlerinizin ya?amynyzy de?i?tirebilece?ini farketmelisiniz.

Terazi Hava + Öncü (24 Eylül – 23 Ekim) 
 

Y?le ilgili destekler ve para konularynda hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Y?inize verdi?iniz emeklerin ho? ve moral yükseltici ?ekilde kar?yly?yny alabilirsiniz. Fikirleriniz i? arkada?larynyz tarafyndan destek görebilir. U?ra?ty?ynyz bir anla?ma nihayet imzalanabilir ve bekledi?iniz ödeme yapylabilir. Bugün i?ten yana kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Akrep Su + Sabit (24 Ekim – 22 Kasym) 
 

Sorumluluklar ve ailenize dair konularda önemli geli?meler ya?ayabilirsiniz. Bazy geli?meler üzerinizdeki sorumluluklary arttyrabilir. Bunlar sadece i?inize ait sorumluluklar olmayabilir. Öte yandan gün içinde annenize dair konularda da öne çykabilir. Özellikle bu konuda anlayy?ly davranmanyz gerekebilir. Kararlarynyzy sakin bir ?ekilde anlatmaya çaly?yn.

Yay Ate? + De?i?ken (23 Kasym – 21 Aralyk) 
 

Akademik konularda çaly?yyorsanyz bugün oldukça verimli bir gün olabilir. Dikkatinizi kolaylykla çaly?manyza verebilirsiniz. Yeni fikirler veya ihtiyacynyz olan hyzly dü?ünme bugün sizin için oldukça kolay gözüküyor. Fikirlerinizi sunmak için de uygun ?artlar söz konusu. Çaly?malarynyz yenilikler yaratabilir. Atylymlarynyzda kararly davranmalysynyz.

O?lak Toprak + Öncü (22 Aralyk – 20 Ocak) 
 

Dönü?üm ve yenilenme konulary bugün öne çykyyor. Bugün sizi rahatsyz eden bazy konularda de?i?meye veya bu konularyn hayatynyzdaki önemlerini de?i?tirmeye karar vereceksiniz. Syklykla sizin için sorun yaratan bu konular bugün bir kez daha önünüze gelecek. Ancak siz sorunlary kökten çözüme kavu?turmak isteyeceksiniz.

Saka Hava + Sabit (21 Ocak – 19 ?ubat) 
 

Yli?kiler ve ortaklar konularynda adymlar atabilirsiniz. Gün içinde ya?ayaca?ynyz bazy olaylar sizi bu konularda bazy anla?mazlyklara itebilir. Bu anla?mazlyklaryn çözümü için anlayy?ly olmak kadar kararly olmanyz da gerekebilir. Dengeleri sa?lamak için kendi isteklerinizden vazgeçmemelisiniz. Ancak isteklerinizin sabit fikir haline de getirmeyin.

Balyk Su + De?i?ken  (20 ?ubat – 20 Mart)
 

Sa?lykla ilgili konularda bazy endi?elere kapylabilirsiniz. Y?iniz ve di?er sorumluluklarynyz bugün sizi yorabilir. Gün içinde pek çok konuyla ilgilenmeniz gerekebilir. ?üphesiz bu çaly?ma temposu yypratycy olabilir. Ancak sa?ly?ynyzla ilgili sürekli endi?eli olmak yerine ciddi adymlar atmanyz gerekiyor. Doktora gitmeli ve ?ikayetlerinize çözüm bulmalysynyz.

 

Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 14-Mart-2014 Saat 09:53
14 Mart 2014 Koç Burcu Yorumu
Ya?amynyza çok önemli biri girebilir. Yalnyz bu insan sizin kadar ba?ymsyzly?yna dü?kün ve yine sizin gibi otoriter.Yani anla?abilmeniz için taraflardan birinin biraz özveride bulunmasy gerekecek. Bu insan sayesinde ya?amynyz fevkalade olabilir. Kararynyzy bunu dü?ünerek vermelisiniz. Size türlü yerlerden irili ufakly paralar gelecek. Yyi bir yatyrym yapabileceksiniz. Sevdi?inize uymaya çaly?yn, anlamsyz kyskançlyklarla onu üzmeyin. ?u syralar kendinizi çok bitkin hissetmenizin nedeni kafeinli içecekler. Bunlardan uzak durmaya çaly?yn.

14 Mart 2014 Bo?a Burcu Yorumu
Bugün beklemedi?iniz yerden bir para gelecek. Böylece önceki borçlarynyzy da kapatacaksynyz. Y?te dikkatli olun ve kimseyle tarty?mayyn. Akylcy olmaly ve hakkynyzy korumalysynyz. Bunun için gerekli zeka ve yetenek sizde mevcut. Sevdi?inizle uzun bir yola çykabilirsiniz. Cinsellik ön planda.Sevdi?inizle bu konuda anla?acak ve birlikte ho? vakit geçireceksiniz. Sevdi?iniz yoksa deneyimli zeki biri sizi etkileyecek.

14 Mart 2014 Ykizler Burcu Yorumu
Parlak bir gün. Çevrenizden iltifatlar duyacaksynyz. Ve aranan simalaryn ba?ynda geleceksiniz. Bu kadar popüler olmanyz hiç ?üphesiz ne?eli ve sorunsuz bir tip olmanyzdan. Fiziksel pyryltynyz da dorukta. Bu sayede yeni flörtler ve romantizm dolu ili?kiler ya?amanyz kaçynylmaz. Ya?amyn her alanynda ?ansynyz yüksek gözüküyor. Siz bu ?ansy özellikle duygusal ba?lamda kullanmaktan yanasynyz. Böylece yalnyzly?ynyza son verebilirsiniz.

14 Mart 2014 Yengeç Burcu Yorumu
Hayatynyzdaki ani de?i?iklikler sizi derinden etkiledi. Her ?ey birdenbire olmu? gibi geliyor. Oysa uzun zamandyr bunu içten içe hazyrlyyordunuz. Önümüzdeki günlerde çok daha keyifli olaylaryn gerçekle?ti?ine tanyk olabilirsiniz. A?kta da bir karar arifesindesiniz. Kararynyz gelecek günleri etkileyebilir. Ailenizle ilgilenseniz iyi olur. Sizle yakynla?makta güçlük çekiyorlar. Ama bunu dile getiremiyorlar. Bir yatyrym yapmayy dü?ünüyorsunuz. Bu konuda eski bir dostunuz yardymcy olacak.

14 Mart 2014 Aslan Burcu Yorumu
Gelece?inizle ilgili önemli kararlar alaca?ynyz bir döneme giriyorsunuz. Sevdi?inizle bazy sorunlar çykabilir. Onun da fikirlerine önem verin. Uyarylaryny dikkatle dinleyin. Elde edece?iniz kazanç yüzünüzü güldürse bile çok büyük geli?meler beklemeyin. Adymlarynyzy sa?lam atyn. Her zaman bir açyk kapy byrakyn. Hayatta her ?ey olabilir, unutmayyn. Sosyal hayatynyz çok renklenecek. Yeni ki?ilerle tany?acaksynyz. Yeni imkanlar ve fyrsatlar do?abilir. Gözünüzü dört açyn. Bundan yararlanmayy bilin. Sa?lyk yönünden hiçbir sorun görünmüyor.

14 Mart 2014 Ba?ak Burcu Yorumu
Birçok fyrsat var önünüzde. E?er zekanyza güvenerek olumlu ve güzel kararlar verirseniz, bu fyrsatlary en iyi ?ekilde de?erlendirmi? olacaksynyz. Böylece hem i? hem de his hayatynyzda yeni olanaklar yakalayabileceksiniz. Y? hayatynyzda bundan sonraki günlerde olu?acak tatsyzlyklary gidermek için hazyrlykly olmalysynyz. Sevgilinizle mesafeli bir ili?kiniz var. Bunu daha sycak ve yakyn bir hale getirmeniz sizin elinizde. Bunun için çaba harcamalysynyz. Ve inanynki bu çabanyzyn kar?yly?yny kat kat alacaksynyz. Çünkü o buna de?er. Bir aile yakynynyzyn hastaly?y sizi üzecek. Ama önemli bir durum de?il korkmayyn.

14 Mart 2014 Terazi Burcu Yorumu
Bugün idari ve hukuksal i?lerde güçlüklerle kar?yla?abilirsiniz. Ba?kalaryna emir vermekten çok ho?lanyyorsunuz ve herkesi sizin kurallarynyza uymaya zorluyorsunuz. E?er i? arkada?larynyzla aranyzda büyük bir kavga çykmasyny istemiyorsanyz, yalnyz çaly?malysynyz. Sevdi?inizle aranyzda bazy sorunlar oldu?u bir gerçek. Ancak canynyzy sykmayyn, çünkü her?ey yoluna girecek. Yalnyzsanyz mükemmeli aramaktan artyk vazgeçmelisiniz. Dü?ünmeden hareket etmekten kaçynmalysynyz. Enerjiniz ve performansynyz tam yerinde. Özellikle ayyn son günlerinde mutluluk var.

14 Mart 2014 Akrep Burcu Yorumu
Bu günlerde zihniniz çok açyk. Özellikle mesleki konularda bundan yararlanabilirsiniz. Bu da sizin yararynyza olacak. Fikirleriniz çevreniz tarafyndan takdirle kar?ylanyyor. Sevildi?inizi bilin ve ona göre davranyn. Gereksiz kuruntulara kapylmayyn. Aly?veri? yaparken biraz daha eli açyk davranabilirsiniz. Evinizin bir ihtiyacyny ertelemek zorunda kalacaksynyz. Sa?ly?ynyzda önemli bir de?i?iklik yok.

14 Mart 2014 Yay Burcu Yorumu
Üzerinize sorumluluk almaktan hiçbir zaman çekinmiyorsunuz. Uzun süredir ya?ady?ynyz sa?lyk problemlerinizi dost ve yakynlarynyzyn deste?i sayesinde atlattynyz. Yalnyz günlük kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Yrili ufakly paralar alacaksynyz. Yalnyz paranyzy iyi saklamaly ve de?erlendirmelisiniz. Sevdi?iniz ki?iyle uyumlu bir beraberli?iniz var. Onu fazla yormayyn ve ona her konuda yardymcy olun. O buna layyk biri. Uykunuza dikkat edin. Son günlerde kendinizi çok fazla yordunuz.

14 Mart 2014 O?lak Burcu Yorumu
Bugünden itibaren çykaca?ynyz seyahatler size uzun zamandyr ihtiyacynyz olan ne?e ve enerjiyi sa?layacaktyr. Katylaca?ynyz bir arkada? toplantysynda çok e?lenecek ve uzun zamandyr birlikte olmady?ynyz arkada?larynyzla birlikte olma fyrsaty bulacaksynyz. Çaly?ma ve gayretleriniz takdir ediliyor, be?eniliyor. Sevdi?inizle birlikteli?iniz uyumlu devam edecek. Yakyn çevrenizden birinden alaca?ynyz bir hediyeye çok sevineceksiniz. Moralinizi yüksek tutun. Sinirlerinizin yypranmasyna izin vermeyin.

14 Mart 2014 Kova Burcu Yorumu
Sa?lady?ynyz ayrycalyklar sayesinde i? hayatynyzda kademe kademe ilerliyorsunuz. Etrafta hayranlyk uyandyran birisiniz ve hiç tanymady?ynyz ki?iler size yakynla?mak istiyor. Bu yüzden özel hayatynyzda yeni dostluklar yeni bir a?k sizi bekliyor olabilir. Bu arada bazy insanlarla sorun ya?ayabilir, onlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Onlarla sava?acak gücünüz var. Kendinize dikkat etmezseniz kysa zamanda yorgun dü?ersiniz. Ayaklarynyza dikkat.

14 Mart 2014 Balyk Burcu Yorumu
Bugün çok büyük bir fyrsat var. Ancak bunun için kararly davranmanyz gerekiyor. Para durumunuz çok iyi. Y? arkada?larynyz performansynyzy kyskanyyor. Kendinize inanacak ve güveneceksiniz. Yoldan haber alacaksynyz. Bu haber olumlu geli?melere neden olacak. Seviyor ve seviliyorsanyz aranyzdaki bütün sorunlary halledebilirsiniz. Güçlü cinselli?inizle onu tam anlamyyla kendinize ba?layabilirsiniz. Sevdi?iniz yoksa sizi çok be?enen iki ki?i arasynda kalabilirsiniz. Seçiminizi yapmanyz epey güç olabilir. Sa?ly?ynyz ?u syralar gayet iyi.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 16-Mart-2014 Saat 17:17
16 Mart 2014 Pazar KOÇ Burcu Yorumu

Çevrenizde oldukça hareketli bir yapy sergiliyor ve çocukluk yyllaryna dayanan aly?kanlyklarynyz ön plana çykyyor. Bugün, fazla gezmek ve e?lenmek isteyebilirsiniz. Konsantrasyon eksikli?inizden dolayy ya?ayaca?ynyz pürüzler için, ba?kalaryny suçlamamalysynyz. Rutin ya?amak size göre de?il, dikkatli olun.

16 Mart 2014 Pazar BO?A Burcu Yorumu

Bugün Ay’yn bulundu?u konum, sizin için olumlu olmayabilir. Sabit yapynyzy etkileyecek bir hareketlenme söz konusu. Siz, fazla aktiviteden zarar görmek istemiyor ve özellikle parasal konularda aceleci davranmaktan kaçynyyorsunuz. Çeli?kilerden bir an önce kurtulmaly ve kendinizi ifade edecek konulara yönelmelisiniz.

16 Mart 2014 Pazar YKYZLER Burcu Yorumu

Ay, burcunuzda ilerlerken fiziksel özelliklerinizde de?i?iklik yapmak isteyebilirsiniz. Fark edilme çabasy içinde olaca?ynyz bu günde, duygusal anlamda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Partnerinizden bu konuda anlayy? beklemenize ra?men, duygusal çaty?malardan kaçamayabilirsiniz. Dikkatli olun!

16 Mart 2014 Pazar YENGEÇ Burcu Yorumu


Bilinçaltynyz çok kary?yk. Gününüz, duygusal isteklerinize ba?ly bir ?ekilde ilerliyor ve de?i?imlerinize bir anlam veremiyorsunuz. Ayny zamanda gizliliklerin ilgi çekece?i bir gün. Bazy syrlarynyzy saklama konusunda oldukça inatçy davranarak, kar?ynyzdaki ki?ileri ?a?yrtacaksynyz. Olaylary abartmadan ya?arsanyz, her ?ey olumlu geli?ecek.

16 Mart 2014 Pazar ASLAN Burcu Yorumu

Arkada?lyk ili?kilerinizde gözle görülen bir hareketlilik söz konusu olacak. Bugün, onlardan alaca?ynyz enerji birçok aktiviteyi ba?latabilir. Duygusal desteklerin motivasyonunuzu arttyrdy?y bir gerçek. Evinizde dostlarynyzy a?yrlamak isteyecek ve ho? sohbetlerin yapylaca?y bir gün geçireceksiniz. Bazy güzel ba?langyçlar da, yapabilirsiniz.

16 Mart 2014 Pazar BA?AK Burcu Yorumu

Yakynlarynyzyn sorunlary gününüzü me?gul etse de, ki?isel ili?kilerinizi mesleki konularynyzdan farkly tutaca?ynyzdan emin olabilirsiniz. Bugün, tutku çerçevesinde hareket ederek, ?artlarynyzy zorlayacaksynyz. Ailenizin kadynlary ile aranyzda, duygusal ba?larynyzy güçlendirici bir performans geli?tireceksiniz. Gerekli ki?ilerle görü?melisiniz.

16 Mart 2014 Pazar TERAZY Burcu Yorumu


Zihinsel aktiviteniz çok yüksek. Hyzly ve giri?ken yapynyzy ön plana çykaracak seyahatler söz konusu olabilir. Ydealleriniz do?rultusunda hareket etmekten yanasynyz. Özellikle hiçbir konuda ödün vermemeniz gereken bir gün içindesiniz. Ara?tyrmaya yönelik i?lerden büyük zevk alyyorsunuz. Ö?retici yönleriniz ortaya çykyyor.

16 Mart 2014 Pazar AKREP Burcu Yorumu

Disiplinli hareket etmekten ho?lanyyorsunuz. Güven duygusunun size sa?layaca?y avantajlary çok iyi bildi?iniz için, bugün maddesel konulara odakla?mak istiyorsunuz. Ara?tyrmacy yapynyzy irdeleyecek konular üzerinde yo?unla?acak ve finans konularynyzy ön plana çykaracaksynyz. Öz güvenizi destekleyecek dostlara ihtiyacynyz var.

16 Mart 2014 Pazar YAY Burcu Yorumu

Ay, kar?yt burcunuzda ilerliyor ve ortak ili?kilerinizi canlandyrmak isteyeceksiniz. Yaratycy yönlerinizi kullanabilece?iniz çaly?malardan yola çykmalysynyz. Bugün, evlili?iniz ve duygusal konularynyzla ilgili, motivasyon olaylary söz konusu. Kendinizi iyi hissedece?iniz bugünde, yakynlarynyzla bazy olumlu ileti?imler içinde olacaksynyz.

16 Mart 2014 Pazar O?LAK Burcu Yorumu

Birlikte çaly?ty?ynyz ki?ilerle aranyzda geli?en duygusal motivasyonu olumlu bir ?ekilde ortaya çykaryyorsunuz. Öncülük yapty?ynyz konularda farkly de?i?imler içindesiniz. Aly?kanlyklarynyzy gözden geçirecek ve bazy eski olaylary kafanyzda bitirme kararlary alacaksynyz. Sa?ly?ynyzla ilgili hassas bir gün. Uykunuza özen göstermelisiniz.

16 Mart 2014 Pazar KOVA Burcu Yorumu


A?k konusunda duygusal de?i?imler içindesiniz. Bugün, girece?iniz ortamlarda dikkat çekici davrany?lar gösterebilirsiniz. Sosyal ya?antynyzla ilgili hareketlenme, fiziksel anlamda sizi yorabilir. Birçok zincirleme konulary kendinize hedef olarak seçiyor ve idealleriniz do?rultusunda isteklerinize yakla?yyorsunuz. Vitamine ihtiyacynyz olabilir.

16 Mart 2014 Pazar BALIK Burcu Yorumu


Bugün, evinizle ilgili birçok aktiviteye ihtiyaç duyuyor ve sevdiklerinizle ortak bir performans sergilemek istiyorsunuz. Aly?-veri? duygularynyzyn ata?a kalkmasyyla, ilginç e?yalar satyn alabilirsiniz. Ya?amynyzy renklendirmek istiyorsanyz, bu konuda gerekli alt yapy çaly?malaryna bir an önce ba?lamalysynyz. Sizin için anlamly bir gün.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 17-Mart-2014 Saat 18:08
17 Mart 2014 Pazartesi KOÇ Burcu Yorumu

Kendinizi ifade ederken, kar?y tarafyn da sizi onaylamasyny beklemeniz bazen hata olabiliyor. Bugün, yanly? anla?ylmak istemiyorsanyz, hiç kimsenin ki?ili?ine ele?tiri getirmemelisiniz. Üstünlü?ünüzü kar?y tarafa kabul ettirmek için, gerekli donanyma sahip olmanyza ra?men, aceleci tavyrlarynyz yüzünden kar?y tarafy kyrabiliyorsunuz.

17 Mart 2014 Pazartesi BO?A Burcu Yorumu

Çevrenizde daima akylly ki?iler olsun istiyorsunuz. Bugün, ki?isel kazançlarynyzlailgili de?i?imler söz konusu olabilir. Duygusal anlamda güvene ihtiyacynyz var ve bunu maddesel destekle kazanmak isteyi?iniz sizi motive ediyor. Kararlarynyzy verirken, hiç kimseden etkilenmemeye çaly?malysynyz. Sezgisel gücünüz çok yo?un.

17 Mart 2014 Pazartesi YKYZLER Burcu Yorumu

Ailenizle ayry dü?üncelere sahip olu?unuz, bazy hareketlerinizin onlar tarafyndan tepki ile kar?ylanmasyna neden olabilir. Bugün, ki?isel özelliklerinizi vurgulayan tavyrlarynyzy denetlemek zorundasynyz. Özgürlükçü ve de?i?ken yapynyzy olumlu kullandy?ynyz zaman, çevrenizle anla?manyz daha da kolayla?yyor. Synyrlarynyzy belirlemek için kendinizi zorlamanyz gereken bir gün.

17 Mart 2014 Pazartesi YENGEÇ Burcu Yorumu

Bugün Ay’yn bulundu?u konum, sizi olumsuz etkiliyor. Yçsel kuruntularynyz oldukçayüksekYa?am kalitenizi arttyrma çabalarynyz her zaman istedi?iniz gibi olmuyor. Kendinizle çeli?kiye dü?mek istemiyorsanyz, istekleriniz konusunda duygusal davranmaktan çok, mantykly olmayy ye?lemelisiniz. Yanly? kurgularla synyrlarynyzy zorluyorsunuz.

17 Mart 2014 Pazartesi ASLAN Burcu Yorumu

Gücünüzün yüksek olu?u ve maddesel konularla ilgili çabalarynyz sizi olumluetkiliyor. Bugün, arkada?larynyzla tarty?ma yaratacak konulardan uzak kalmalysynyz. Bulundu?unuz ortamlarda farkly fikirlerin ortaya çykmasyyla, bazy istenmeyen durumlara hedef olabilirsiniz. Partnerinizden bekledi?iniz destekgelecektir.

17 Mart 2014 Pazartesi BA?AK Burcu Yorumu

Gözünüzü zirvelere dikmenize ra?men, kararsyzlyklarynyz yüzünden, ya?antynyzda bazy gecikmeler ya?yyorsunuz. Bugün, Ay tepe evinizde ilerlerken, toplumsal ya?antynyzda güven duygusunun çok önemli oldu?unu, çevrenize ispat etme çabasy içinde olacaksynyz. Hyrslarynyzy sabit bir ?ekilde yo?unla?tyrmalysynyz.

17 Mart 2014 Pazartesi TERAZY Burcu Yorumu

Yyi niyetli olmak ço?u kez i?e yaryyor. Bugün Ay kombinasyon burcunuz Ykizlerde ilerlerken, içsel duygularynyzda zengin bir performans sa?lyyor. Çok çe?itli dü?üncelere sahip olmanyza ra?men, ahlaki konulara geleneksel de?er yargysyyla yakla?arak, sizi tanyyan birçok ki?iye olumlu örnek oluyor ve çevrenizi etkinizaltyna alabiliyorsunuz.

17 Mart 2014 Pazartesi AKREP Burcu Yorumu


Partnerinizle ortak çaly?malara girmeden önce, kendinize biraz daha zaman tanymalysynyz. Sabit dü?üncelerin ki?isi olarak, onun de?i?en fikirlerine kar?y olumsuz bir tavyr almanyz mümkün. Bugün hayal dünyanyzyn geni? olmasy nedeniyle, kazançlarynyz konusunda yanly?lyklar yapabilirsiniz. Manty?ynyzyn sesini dinlemelisiniz.

17 Mart 2014 Pazartesi YAY Burcu Yorumu

Yçsel huzurunuzu manevi bir ?ekilde hissetmek, çevresel ko?ullarynyzyn olumlu olmasyyla paralel ilerliyor. Bugün, ailenizin ihtiyaçlary kar?ysynda synyrlarynyzy zorlayabilirsiniz. Onlaryn problemlerinin canynyzy sykmasyny istemiyorsunuz. Mantyk a?yrlykly dü?üncelerden yola çykarak, çözümleyici noktalary bulacaksynyz. Sabyrly olmak zorundasynyz.

17 Mart 2014 Pazartesi O?LAK Burcu Yorumu

Gücünüzü ve enerjinizi ki?isel ili?kilerinizde kullanmak için, uygun bir gün olmasyna ra?men, her konuda temkinli olmalysynyz. Kendinizi sorgulamaktan yorulmamaly ve olaylara akylcy bir ?ekilde yakla?malysynyz. Bugün, kafanyzda birçok de?i?ik fikirle yola çykabilir ve daha sonra bir ço?undan vazgeçebilirsiniz. Dinlenmeye ihtiyacynyz var.

17 Mart 2014 Pazartesi KOVA Burcu Yorumu

Aykombinasyon burcunuz Ykizler’de ilerlerken, havai ve uçucu yönlerinizi vurguluyor. Bugün, birçok aktiviteye katylacak ve bulundu?unuz ortamlarda ilginçfikir ve tavyrlarynyzla dikkat çekeceksiniz. Ya?amynyzy renklendirmek adyna gösterece?iniz çaba, bazy isteklerinizde de arty? sa?larken, kendinizi iyihissetmenize neden olacak.

17 Mart 2014 Pazartesi BALIK Burcu Yorumu

Duygularynyz ve manty?ynyz arasynda gerekli köprüyü kurma çabasy içinde olsanyz bile, hata yapmanyza engel olamyyorsunuz. Bugün, isteklerinizi yeniden gözden geçirirken, geçmi?le ilgili de?er yargylarynyz sürekli de?i?im geçiriyor. Her ?eyiyeniden yapylandyrma arzusu içinde olsanyz bile, bir takym gecikmelere kar?y tedbirli olmalysynyz. 
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 23-Subat-2017 Saat 19:30
3 yyldyr burç yorumu yok abboww :)
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
miray Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 05-Nisan-2008
Konum: Adana
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 5625
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti miray Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Mart-2017 Saat 13:28
Gönül ben milliyet'inkine bakyyorum arada Hakan Kyrko?lu; tavsiye ederim :)))
yüre?im.. yaraly ku?um... topla ve aç kanatlaryny....
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Mart-2017 Saat 18:27
Bakayym mirayym...çok TSK ederim 😍
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Ocak-2018 Saat 13:55

Zaman çok çabuk geçecek bugünde....Sonra
Bir bakmy?synyz cuma olmu? hafta sonuna sevinirken bir bakmy?synyz
Hopp pazar ak?amyndasyn ve pazartesi..:)diye üzülürken bulacaksynyz kendinizi...
Bu yüzden üzülmeyin, hayaty dolu dolu ya?ayyn sakyn yaryna ertelemeyin
Kapatyn kulaklarynyzy aptal ve can sykan insanlara ,hatta silin gitsin...
Mutlu ve Sa?lykly bir gün dile?iyle....
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <123
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +