SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


ÇOCU?UN DO?UM TARIHI VE ?EKLI ALERJIDE ETKILI

 Cevap Yaz Cevap Yaz
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
handey85 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 06-Temmuz-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 6088
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti handey85 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Baslik: ÇOCU?UN DO?UM TARIHI VE ?EKLI ALERJIDE ETKILI
    Gonderildi: 29-Aralik-2011 Saat 10:23


ImageSuadiye Memorial Typ Merkezi Gö?üs Hastalyklary Bölümü’nden Uz. Dr. Ylkay Keskinel “ Çocuklaryn do?um tarihi ve ?eklinin alerjik hastalyklarla ili?kisi” hakkynda bilgi verdi.

A?IRI HYJYENYK ORTAMDA BÜYÜYEN ÇOCUK DAHA ÇABUK HASTA OLUYOR

Do?umdan itibaren maruz kalynan alerjenler, e?er çocukta alerjik bir genetik alt yapy varsa, ileri ya?larda nelere kar?y alerji geli?ece?ini belirler. Örne?in rutubetli bir evde çok yo?un küf mantaryna maruz kalan ve alerjik aileden gelen bir bebe?in, ilerleyen zamanda küf alerjisi geli?tirmesi beklenebilir. “Ne kadar koruyabiliriz ki, byrakalym çocuklar bu maddelere aly?syn” yakla?ymy, ne yazyk ki alerjenler için geçerli de?ildir. Bazy solunum yolu virüs enfeksiyonlary dy?ynda kalan enfeksiyonlara erken ya?larda maruziyetin ise tam tersine alerji açysyndan koruyucu olabilece?i dü?ünülmektedir. Son yyllarda geçerli olan bu görü?e, “hijyen hipotezi” ady verilmektedir. Buna göre, mikroptan fazlasyyla aryndyrylmy?, a?yry hijyenik ortamlarda büyüyen çocuklarda alerji ve astym riski artabilmektedir.

BEBEKLERYN ALLERJYK HASTALIKLARA YAKALANMA RYSKY DO?UM AYINA GÖRE DE?Y?YYOR

Alerjenlere sürekli maruz kalmanyn ki?inin o maddelere kar?y duyarly olmasyna neden oldu?u gerçe?ine dayanarak yapylan çaly?malarda, do?um tarihinin alerjik hastalyklarla ili?kili olabilece?i gösterilmi?tir. Buna neden, bebeklerin do?duklara aylara göre kar?yla?tyklary alerjen cinslerinin farkly olmasydyr.

SAMAN NEZLESY YLKBAHAR ÇOCUKLARINDA, POLEN ALERJYSY MART-NYSAN DO?UMLULARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Mevsimsel polenlerin en yo?un oldu?u ve daha çok açyk havada zaman geçirdi?imiz ilkbahar ve yaz aylarynda do?anlaryn, mevsimsel alerjik rinit (saman nezlesi) açysyndan daha büyük risk altynda olduklary bilinmektedir. Örne?in, Mart ve Nisan aylarynda do?anlarda hu? polenine ba?ly olarak hu? a?acy alerjisi riski daha fazladyr. Polenler, her ne kadar bitkinin cinsine göre, ?ubat ayyndan Kasym sonuna kadar yayylabilse de, saman nezlesi olanlarda, daha çok ilkbaharda yakynmalara neden olurlar.

Sonbahar aylarynda do?anlarda ise, ev tozu akary alerjisi daha syktyr. Buna neden olarak, iç ortamda daha uzun süre kalynmasy gösterilebilir. Ek olarak, nemli sonbahar günleri, akarlaryn üremesi için zemin hazyrlamaktadyr. “Ev tozu” ile kast edilen, evlerde gördü?ümüz “toz” de?il, çyplak gözle görülemeyen çok küçük canlylardyr. Bu canlylaryn dy?kylary alerjiye sebep olmaktadyr.

Yine, iç ortamda çokça vakit geçirilen Eylül ve ?ubat aylary arasynda do?an bebeklerin yaz ve bahar aylarynda do?an bebeklere göre besinlere ve hayvan tüylerine kar?y alerji geli?tirme olasyly?y daha fazladyr. Ayryca, yaz aylarynda ve sonbaharda do?an bebeklerin astyma yakalanma riski daha yüksek bulunmu?tur.

SEZARYENLE DÜNYAYA GELEN BEBEKLERDE ASTIM RYSKY DAHA FAZLA

Bunlaryn dy?ynda, sezaryenle do?an bebeklerin de normal yolla do?an bebeklere göre ileriki ya?larda astym geli?tirme riski artmaktadyr. Normal do?um syrasynda, annenin do?um kanalyndan geçen bebek, ba?yrsaklaryna yerle?ecek faydaly mikroplarla tany?maktadyr. Bu mikroplar, yeni do?an bebe?in ba?y?yklyk sistemini sa?lykly bir biçimde uyarmaktadyr. Oysa sezaryenle do?an bebeklerde, bu faydaly mikroplar yerine ciltte ya?ayan mikroplara vb. maruziyet, ba?y?yklyk sisteminin bu ilk geli?im noktasynda bir sapmaya neden olmaktadyr.

SYGARA DUMANI ÇOCUK SA?LI?ININ BA? DÜ?MANI

Sonuç olarak belirtmek isteriz ki, alerjik hastalyklardan korunmak için bebe?in do?um tarihinin ya da do?um ?eklinin saptanmasynyn yany syra önemli olan bir di?er nokta da, do?um öncesi ve sonrasy dönemde sigara dumanyna maruz kalynmamasydyr. Bebekliklerinde sigara dumanyna maruz kalan çocuklaryn ilerleyen ya?larda, çok daha syklykla alerjik hastalyklara ve astyma yakalanabildikleri gösterilmi?tir. Astymyn da, di?er alerjik hastalyklaryn da birden fazla faktörün etkisiyle (genetik, çevre ko?ullary vb) geli?ti?i unutulmamalydyr.

( ALINTIDIR  )
Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lary denizleri a?ty seni buldu, yana?yna ufacyk bir öpücük kondurdu.

Hissettin mi?

HO?GELDYN bebe?im!!!

01.02.12
annesinin ballysy,kaymaklysy

Basa don
hülya Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Haziran-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 19901
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti hülya Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Aralik-2011 Saat 12:07

O?lum Kasym dogumlu ve sezeryan dogum alerjik bünyesi var

Payla?ymyn için sagol canym

üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10

Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +