SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


Karatay Diyeti

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  123 32>
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Baslik: Karatay Diyeti
    Gonderildi: 14-Kasim-2013 Saat 10:12
Karatay diyeti ozeti


 1. Syzma zeytinya?ly her türlü sebze yeme?i yenebilir. Bakla, kabak, kalye, kuru ve ya? fasulye gibi.
 2. Bir tabak kyymaly taze veya kuru sebze yeme?i yenebilir.
 3. Yemekler ile ekmek,pirinç pilavy ve makarna yenilmeyecek!
 4. Yo?urt ve salatalara her türlü taze maydanoz,taze veya kuru nane,kekik,fesle?en vb otlar eklenebilir.
 5. Yemeklerde ve salatalarda zeytinya?y olarak ysyl i?lem görmemi? so?uk sykym zeytinya?y kullanylabilir.
 6. Mysyrözü ve ayçiçe?i ya?lary yemek pi?irme ve kyzartmalarda kesinlikle kullanylmayacak!-Isytylmalary ile trans ya?lar olu?ur.
  -Yüksek ysyda syvy ya?lar do?al özelliklerini kaybederek trans ya?lara dönü?üler. Trans ya?lar,kan ya?laryndan trigisedleri yükselterek karaci?er ya?lanmasyny ba?latyr. Bu nedenle kalp,damar hastalyklary,felç ve her türlü kanser nedeni olan en zararly ya?lardyr.
  -Trans ya?lar, hayvansal katy ya?lardan daha tehlikelidir ve daha öncede bahsetmi? oldu?umuz gibi her türlü dejeneratif hastaly?yn,alerji ve kanserin ba?lama nedenidir.
  -Trans ya?lar, insülün direncini ba?latan en tehlikeli kimyasal maddelerdir.
  Ynsan vücudu do?al olmayan bu ya?lary tüketmeye programlanmamy?tyr.
 7. Margarin haline dönü?türülmü? olan syvy ya?larda da  fazla miktarda trans ya? meydana gelmektedir. Bu sebeble margarin kullanylmayacak!
 8. Vücut ya?lanmasyny önlemek ve bozulmu? kan ya?laryny normalle?tirmek amacy ile mutlaka do?al geleneksel usul-tereya?y ve esansiyel syvy ya?lar tüketilmelidir. Do?al balyk ya?y omega-3 ve kolesterol, bütün hücre zarlarymyzyn temel yapy maddeleridir.-Hücresel typ, hücre zarlarynyn yapysyny inceleyen bir bilim dalydyr. Ça?ymyzda nano teknolojinin ilerlemesi sonucu, hücre zarlarynyn yapysyny en ince ayryntylaryna kadar inceleyebilmeyi mümkün kylmy?tyr. Elde edilen ayryntyly bilgiler sonucu hücre zarlarynyn do?al yapy ta?y olan Omega-3 ya? miktarynyn azalmasy ve Omega-6 ya? miktarynyn fazla olmasy sonucu, hücrelerin normal olarak çaly?amady?y; zayyflayarak her türlü hastaly?a zemin hazyrlady?y bilimsel olarak gösterilmi?tir.
  -Yleri ya?larda ortaya çykan bütün dejeneratif hastalyklaryn nedeni olarak, hücre zarlarynda  Omega-3 ya? miktarynyn azalmasy, buna oranlar Omega-6 ve trans ya? miktarynyn çok artmy? olmasy gösterilmi?tir. Ta? devrinde ya?ayan insan kalyntylaryndan alynan DNA örneklerinde dejeneratif hastalyklaryn bulunmady?y ve Omega-3/Omega-6 oranynyn 1/1 oldu?u bildirilmi?tir.
 9. Bal,reçel ve pekmez yok!
  -Kan glukozuna hyzla dönü?en, bo? kalorili tatly olduklary için…
 10. Tatlylara, çaylara ve kahveye hiçbir ?ekilde tatlandyrycy eklenmeyecek.
  -Suni (yapay) tatlandyrycylar karaci?er ve iç ya?lanmasyna neden oluyor ve ?eker hastaly?na ba?latyyor.
 11. Üzerinde diyet yazan kurabiye,bisküvi,çikolata, ?eker vb yenilmeyecek.
 12. Hiçbir ?ekilde diyet ve gazly içecekler kullanylmayacak.
 13. Keten tohumu ve balyk ya?y (omega-3), kan ya?laryny düzenler,kany sulandyryr ve kilo vermeyi kolayla?tyryr, kilo almayy önler,hipertansiyon vve depresyon geli?mesini engeller.
 14. Keten tohumu azar azar yiyeceklere eklenebilir. Susam da keten tohumu kadar faydalydyr. Arzu edildi?inde onun yerine kullanylabilir.
  -Keten tohumu, do?al olarak kabyzly?yn giderilmesinde yararlydyr. Fazlasy ishal yapabilir.
 15. Tüketilen yiyece?in do?al ve bütün olmasyna dikkat edilmelidir.
 16. Y?lenmi? olan yiyeceklerde gizli olarak damak tadyny etkilemek amacy ile, tehlikeli ve kanser yapan , damar sertli?ini ba?latan zararly trans ya?lar ve bozuk ?ekerler bulunur.
 17. Yemeklerimizde tuz miktary azaltylmalydyr. Rafine tuz yerine kristal kaya tuzu (cam veya ah?ap de?irmende ö?ütülerek) kullanylmalydyr.
 18. Tahyllar, un ve ni?astaly bütün gydalar tüketildikten hemen sonra kan ?ekerine dönü?ürler. Bu tür gydalar, daha sonra karaci?er ya?y ve iç organ ya?y olarak depo edilirler. Ynsülin ve leptin direncini ba?latyr ve giderek artyryrlar. Bu sebele tüketilmemelidirler.
 19. A?yry miktarda meyve ve meyve suyu tüketildi?inde de, vücudumuzun kan ?ekerinde a?yry miktarda yükselme görülür. Enerji olarak kullanylmadyklary için kan ya?laryna dönü?ür ve ya? olarak birikirler. Selülit nedenidirler. Selülit, insülin ve leptin direncinin önemli bir belirtisidir. Bu nedenle meyveler, önceki bölümlerde anlatty?ymyz ölçüde ve özellikle az miktarda tüketilmelidir.
  -Araba lasti?i ?eklinde göbek ya?lanmasy çok tehlikelidir. Göbek ya?lanmasy, karaci?er ya?lanmasynyn ve insülin-leptin direncinin önemli bir kanyty ve belirtisidir. Göbe?i olan herkesin önce karaci?eri ya?lanyr,daha sonrada göbek ya?y artmaya ba?lar.
  -Kslp,damar,böbrek gibi organlaryn ya?lanmasy da karaci?er ya?lanmasy ile ba?lamaktadyr. Kadynlarda selülit,kalça ve göbek ya?lanmasy;erkeklerde göbek ya?lanmasy ve memelerin büyümesi de saydy?ymyz bu nedenlerdendir.
  -Kan ya?larynyn bozulmasy, kan kolesterolün yükselmesi de karaci?er ya?lanmasynyn kaçynylmaz bir sonucudur.
  -?i?manlyk, Dünya Sa?lyk Örgütü tarafyndan en tehlikeli hastalyklardan biri olarak kabul edilmektedir. Dejeneratif dedi?imiz, ileri ya?larda ortaya çykan öldürücü hastalyklaryn nedeni kilo alma, yani vücudun ya? miktarynyn artmasydyr.
  -Ancak unutmayalym ki ?i?manlyk ve ?i?manly?yn neden oldu?u, ileri ya?larda ortaya çykan hastalyklar, genel kanynyn aksine önlenebilir hastalyklardyr. Özellikle 30’lu ya?larda farkynda olmadan yava? yava? karaci?er ya?lanmasy ba?lamaktadyr. Bunun zamanynda farkyna varylarak karaci?er ya?lanmasyny önlemek mümkündür.  Bu ?ekilde 40-50 ya?larda ortaya çykacak olan birçok sa?lyk sorunu ya?anmayacaktyr. Bu hastalyklaryn genetik olmady?yny, önlenebilir oldu?unu daha önce birkaç kez vurgulamy?tyk.
 20. Her gün 2-2.5 litretaze limonlu do?al kaynak suyu içilmeli.
 21. Beslenmenin önerildi?i ?ekilde düzenlenmesinin dy?ynda hergün 40-50 dakika syk adymlarla yürüyü? yapylmaly. Evde 10 dakika ip atlanabilir. 30 dakika sevilen bir müzik dinlenebilir. Bir arkada?, karde? yada e?iniz ile 10-20 dakika dans edilebilir.
 22. Son olarak her gün 2-3 gr katkysyz Omega-3 tüketilmelidir.
  -Omega-3 ya? kapsülleri içince kesinlikle Omega-6 ya?y bulunmamalydyr.
 23. - Ogunler arasi 4-5 saat olucak..
  - Aksam 8 den sonra hicbirsey yenmeyecek..
  - Ara ogun olarak ayran limonlu ve sekersiz cay icilebilir..

Basa don
EsraErsin Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 19-Ocak-2009
Konum: Almanya
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 6326
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti EsraErsin Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 15-Kasim-2013 Saat 15:52
ayy bende bu diyete baslamak istiyorum ama cesaret edemiyorum bir türlü:((
hadi benide gaza getirin kizlar...

menülerinizi yazin neler yiyorsunuz gün icinde, bana bi kac örnek verin lütfen
Annesinin Bitaneleri ECRINI'm 25.04.2009, 01:25

ELZEM SERRA'm 16.12.2012, 20:58

Süpriz Yumurtam 21+4

Basa don
Eovyn Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Kasim-2009
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 5467
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Eovyn Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Kasim-2013 Saat 00:50
arkada?lar burasy yeri de?il belki ducana yazmam lazym ama siz aktifsiniz diye sorayym dedim. yabancy bi site varmy?.. ingilizceymi? sanyrym. dukan amca my ne dedi hatyrlayamady arkada? tam ismini..
bilgilerini giriyomu?sun. i?te boyunu kilonu sana ona göre kaç kilo vermen lazym, hangi listeyi uygulaman lazym falan söylüyomu?. çünkü herkesin vermesi gereken kilo farkly farkly ve diyet de öyleymi?. biliyo musunuz o siteyi. siz hiç ordan bilgi aldynyz my??
o arkada?ym kendi de ba?lady dukana. kyzkarde?i ve o?lu 20 küsur kilo vermi?ler...
Canymyn içi yavrum dünyamyza geldi, ay gibi do?du... Sonsuz ?ükür sana Ya Rabbim,
Furkan'ymyz sana emanet..
28.11.2011
Basa don
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Kasim-2013 Saat 01:07
dukan diyeti karatydan kadar unlu bi diyet canim
evet sana gore liste çikiyor
ne zaman kilo verceksin ne zaman duracak kilo verme geri ba$layacak vs
ama butun gun et yiyorsun bildigim kadariyla, kahvalti da dahil
ha$lanmi$ et  olacak tabiki
 
ben bi ara ara$tirdim ama butun gun et yemeyi gozum kesmedi hiç ba$lamadim bile :)
Basa don
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Kasim-2013 Saat 01:11
kahvalti da et yazmiyor bakdigim yerlerde ama onceden oyle okumu$tum
dukanin  tarif ettigi ekmegi pi$iriyorsun vs  protein diyeti bu nesrincim
Basa don
Eovyn Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Kasim-2009
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 5467
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Eovyn Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Kasim-2013 Saat 02:17

ben de dukana falan cesaret edeme de datalarymy yazsam acaba ne der diye merak ediyorum Big%20smile

Canymyn içi yavrum dünyamyza geldi, ay gibi do?du... Sonsuz ?ükür sana Ya Rabbim,
Furkan'ymyz sana emanet..
28.11.2011
Basa don
ankara_06 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 21-Kasim-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 14075
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ankara_06 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Kasim-2013 Saat 07:00
nesrin canan karatay dolandyryldy diye bo?adyn my kadyny:)))
zaten kaç kg fazlan vardyr ki senin 3-5 kg cuktur eminim
1 ay karatay yapsan 4-5 kg gider

biz e?imle oturttuk hamdolsun karatayy
yiyerek kg vermenin ady karatay:)) amma reklam yaptym he:))

Elif & Melike
Can parçalarym
Basa don
ASYA Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2008
Konum: Ankara
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12879
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ASYA Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Kasim-2013 Saat 07:13
ankara_06 valla sen resmen gaza getiriyorsun ben gibi diyet beceriksizi bir insany bile karataya ba?latacaksyn.Ymrendim resmen e?inle size
Gözümün iki nuru...
Ypek & Ynci

Basa don
ankara_06 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 21-Kasim-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 14075
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ankara_06 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Kasim-2013 Saat 07:17
e?imle çiçek yaptyryp canan teyzeye te?ekküre gidicez
hele bi 15-20 kg verelim:))

Elif & Melike
Can parçalarym
Basa don
ASYA Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2008
Konum: Ankara
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12879
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ASYA Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Kasim-2013 Saat 07:37
Orjinal mesaji gonderen ankara_06 ankara_06 yazdi:

e?imle çiçek yaptyryp canan teyzeye te?ekküre gidicez
hele bi 15-20 kg verelim:))
 
 
 
bu gidi?le biz de çiçe?imizi alyp e?imle size gelece?iz te?ekkür içinLOLLOLLOLLOL
Gözümün iki nuru...
Ypek & Ynci

Basa don
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Kasim-2013 Saat 09:34
gulsum bravo kiz e$inle sana
karatayin yuz karasiyim ben, bugun arabasi yedim :(
aç karnina 56 , tok karnina 57 geliyorum en az :( hareket sifir :(
 
bide etli pide yapayim sonra soz ba$liycam tekrar diyete :))))))))
Basa don
ankara_06 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 21-Kasim-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 14075
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ankara_06 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Kasim-2013 Saat 15:12
Orjinal mesaji gonderen ASYA ASYA yazdi:

ankara_06 valla sen resmen gaza getiriyorsun ben gibi diyet beceriksizi bir insany bile karataya ba?latacaksyn.Ymrendim resmen e?inle size


esta?furullah canym
benide sa?olsun aykyz matteacher ve di?er arkada?lar motive ediyorlardy ama e?le yapmayynca zor oluyordu
kitaby aldym e?im benden önce kitaby bitirdi ve kesin dönü? yapty:)

bugün dü?ünüyorumda 29 yyllyk hayatymda 1 aydyr a?zyma ekmek girmiyor...çok enteresan valla yaa
evede girmiyor çok ?ükür.

Elif & Melike
Can parçalarym
Basa don
ankara_06 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 21-Kasim-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 14075
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ankara_06 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Kasim-2013 Saat 15:14
Orjinal mesaji gonderen Aykiz__ Aykiz__ yazdi:

gulsum bravo kiz e$inle sana
karatayin yuz karasiyim ben, bugun arabasi yedim :(

aç karnina 56 , tok karnina 57 geliyorum en az :( hareket sifir :(

 

bide etli pide yapayim sonra soz ba$liycam tekrar diyete :))))))))


sa?olasyn seren burda geze geze bende karataycy oldum ya ?ükür yani:))
3-4 yyldyr göremedi?im kg larymy görüyorum
artyk herkes farkediyor ya insan daha çok motive oluyor

Elif & Melike
Can parçalarym
Basa don
ankara_06 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 21-Kasim-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 14075
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ankara_06 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Kasim-2013 Saat 15:16
ve biz var ya öyle yüzde yüz de uymuyoruz diyete
h.sonlary hele güme gidiyor
ben misal börek kurabiye vs yiyorum her h.sonu
ama vucut aly?my? galiba etkilemiyor bile

ince lava? alyp etimizi içine saryp yiyoruz h.sonlary misal..yani özgürüz biz baya:)))

diyorum ya yiyerek kg vermenin ady karatay

Elif & Melike
Can parçalarym
Basa don
meralper Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 06-Temmuz-2008
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12184
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti meralper Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Kasim-2013 Saat 15:20
ay gülsüm ma?allah ne güzel ya emeklerinin kar?yly?yny almak ne güzel de?il mi ben ekmeksiz duramyyorum maalesef bu ara ekme?e dadandym ekmekten ayrylyrsam ba?layaca?ym tekrar karataya Big%20smile
18.03.2010

Basa don
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Kasim-2013 Saat 23:43
gulsum az once 57 geldim tabiki aç karnina  daha bi$ey yemedim sabahin korunde :s
ve yumurtalarim kaynasin kahvaltimi yapicam, karataya ani dönü$ yapiyorum bugun itibariyle, u dönü$ü :))
 
gazam mubarek olsun Big%20smile
 
 
Basa don
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Kasim-2013 Saat 00:12
kahvaltimi ettim ama ben mi onu yedim omu beni yedi bilmiyorum valla :(
hiç sevmedim kahvaltimi , cevizin tadi hele brbat
neyse oglene sevdigim bi$ey yapayim
aksamada somon ve salatam olucak  ve  mercimek çorbasi
Basa don
Eovyn Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Kasim-2009
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 5467
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Eovyn Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Kasim-2013 Saat 00:51
Orjinal mesaji gonderen ankara_06 ankara_06 yazdi:

nesrin canan karatay dolandyryldy diye bo?adyn my kadyny:)))
zaten kaç kg fazlan vardyr ki senin 3-5 kg cuktur eminim
1 ay karatay yapsan 4-5 kg gider
biz e?imle oturttuk hamdolsun karatayy
yiyerek kg vermenin ady karatay:)) amma reklam yaptym he:))
 
LOLLOLLOLLOL hehehheee.. bo?adym my bilmeeemmm... ama ben hiç karatay maratay yapmadym ki. yaa diyet bana göre de?il yaaa.. çok kyzyyorum kendime. bi bo?azyma sahip çykamyyorum.. bu ara kilo aldym galiba yeniden. göbek önde gidiyor Angry hareket de bi i?e gidi? geli?te yürüyü?..
ama cidden kyzlaryn dedi?i kadar var. acayip gaza getiriyosun adamy. ben de çok özendim yazdyklaryny okuyunca ama az sonra ö?le yeme?i zamany unuturum Big%20smile
benim e?imi ikna etmem lazym cidden birlikte olursa güzel olur...
 
 
Canymyn içi yavrum dünyamyza geldi, ay gibi do?du... Sonsuz ?ükür sana Ya Rabbim,
Furkan'ymyz sana emanet..
28.11.2011
Basa don
Eovyn Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Kasim-2009
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 5467
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Eovyn Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Kasim-2013 Saat 00:54
kilom da 63-64 civary.. aynen dedi?in gibi bi 5 kilo versem evlenmeden önceki kiloma dönüyorum... ahhh ne zormu? yemekten kendini alykoymak.. annaneme kyzardym. onca rahatsyzly?y var. yani yok yok onda ama hominigyrtlak götürüyo diyeee.. ama ben ya?lyly?ymda ondan kötü olcam galibaaa Disapprove
Canymyn içi yavrum dünyamyza geldi, ay gibi do?du... Sonsuz ?ükür sana Ya Rabbim,
Furkan'ymyz sana emanet..
28.11.2011
Basa don
ankara_06 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 21-Kasim-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 14075
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ankara_06 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 21-Kasim-2013 Saat 09:29
Orjinal mesaji gonderen meralper meralper yazdi:

ay gülsüm ma?allah ne güzel ya emeklerinin kar?yly?yny almak ne güzel de?il mi ben ekmeksiz duramyyorum maalesef bu ara ekme?e dadandym ekmekten ayrylyrsam ba?layaca?ym tekrar karataya Big%20smile


evet canym ya kar?yly?yny alynca daha bir yapyyor insan
bende derdim canym ekmeksiz ya?ayamam diye ama oluyorm? i?te,e?imle ben yaptyysak herkes yapar:))

Elif & Melike
Can parçalarym
Basa don
ankara_06 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 21-Kasim-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 14075
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ankara_06 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 21-Kasim-2013 Saat 09:29
Orjinal mesaji gonderen Aykiz__ Aykiz__ yazdi:

gulsum az once 57 geldim tabiki aç karnina  daha bi$ey yemedim sabahin korunde :s
ve yumurtalarim kaynasin kahvaltimi yapicam, karataya ani dönü$ yapiyorum bugun itibariyle, u dönü$ü :))

 

gazam mubarek olsun Big%20smile

 

 


e hadi hayyrly olsun karatay profesörü

Elif & Melike
Can parçalarym
Basa don
ankara_06 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 21-Kasim-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 14075
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ankara_06 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 21-Kasim-2013 Saat 09:33
gaza getiriyorsam ne mutlu bana
benide gaza getiriyorlardyda bende tyk yoktu
aniden geli?ti her?ey:))

yalnyz ben grip oldum diyet miyet hak getire
habire çorba içip duruyorum
yani yasak bi?ey yemiyorum ama ak?am saat 10 da çorba içtim.

grip olmak istemiyorum ölücem sanyyorum grip olunca:((

ocakta mercimek çorbasy var tavuk sulu
yanyna bol sebzeli bulgur pilavy,fasulye bile atycam içine.salata ayran yeter:))


e?im kendine 3-4 bölmeli beslenme kaby aldy
peynir-zeytin-domates-ceviz koyuyor okula götürüyor
e?imi görenlerde tek tek getirmeye ba?lam?
simit po?ça yemekten kurtuldum diyor:))

Elif & Melike
Can parçalarym
Basa don
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 21-Kasim-2013 Saat 10:29
gulsum bugun kom$uda bozdum valla :( ama oglen yurumu$tum yarim saat kadar
in$alalh onu kar$ilar :(
 
aksama balik yogurt falan yeyimde karatay beni affetsin demi :))))
Basa don
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 21-Kasim-2013 Saat 10:33
kizlar benim boy 1.63
 
kilo aldigimda yani 60 a yakla$tigimda yuzum falan toplu oluyormu$ bana yaki$iyormu$
ama gobekde çikiyor onu goren yok yuzumu goruyolar :s
 
55 olunca çok a$iri zayifsin çita gibi giydiginde yaki$miyor diyolar
 
 
net deki hesaplamalara gorede 55 ideal kilom
 
nasil etsem karar veremedim, $u an 56-57 arasiyim gobek yok gibi , iyi guzelde ben bu kilomu nasil sabit tutucam
yersem kilo aliyorum  yemezsemde zayifliyorum, ben ikisinide istemiyorum aslinda :)
Basa don
Eovyn Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Kasim-2009
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 5467
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Eovyn Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 22-Kasim-2013 Saat 00:39
önemli olan dengelemek galiba seren.. karbonhidraty çok azaltma.. demi?sin ya ö?len kaçyrdym ak?am dikkat etmem lazym.. aynen öyle devam et bence.. bir de paketli gydalardan olabildi?ince uzak kalmak lazym. hem abur cuburdan hem di?erlerinden. bu kilo almak için de?il de genel sa?lyk için gerekli...hepimiz için..
Canymyn içi yavrum dünyamyza geldi, ay gibi do?du... Sonsuz ?ükür sana Ya Rabbim,
Furkan'ymyz sana emanet..
28.11.2011
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  123 32>
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +